Ametnike palgaanded avaliku teenistuse kesksel veebilehel

4.05.15

„Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel."

Ametnike avalikustatud palgaandmed on leitavad avaliku teenistuse kesksel veebilehel http://www.avalikteenistus.ee/index.php?id=41596

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis

18.01.17

27.11.2014 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 33 "Järva-Jaani Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis"

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Vallavalitsuse palgajuhend

Palgaandmed

18.01.17
Palgaandmete avalikustamine
 
Ametnike põhipalk 2013
Ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2014
Palgaandmete koondtabel 2009
Palgaandmete koondtabel 2010
Palgaandmete koondtabel 2011
Palgaandmete avalikustamine 2014
Toimetaja: ILME KUKK