Arvete saatmine e-arvetekeskus kaudu

22.10.15

Arved (makse saaja Järva-Jaani Vallavalitsus):

Saata XML-formaadis arved otse meie operaatorile Omniva AS või PDF-formaadis e-posti aadressile: jjaani@e-arvetekeskus.eu

 

Toimetaja: ILME KUKK

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Järva-Jaani vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise kord ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

12.12.16

Järva-Jaani Vallavalitsuse 07.12.2016 korraldus nr 303 "2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla 2016. aasta täpsustatud eelarves kulude jaotuse kinnitamine

24.11.16
Järva-Jaani Vallavalitsuse 22.11.2016 korraldus nr 300 "Järva-Jaani valla 2016. aasta täpsustatud eelarves kulude jaotuse kinnitamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla 2016. aasta lisaeelarve (I) vastuvõtmine

2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

9.11.16

20.09.2016 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 250 "2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

Toimetaja: ILME KUKK

2015. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

6.07.16

1.  Väljavõte Järva-Jaani Vallavalitsuse istungi protokollist 10.05.2016 nr 12 päevakorrapunkt nr 17 "2015. a Järva-Jaani valla konsolideeritud majandusaasta aruande heakskiitmine"

2. Järva-Jaani Vallavolikogu Revisjonikomisjoni revisjoni akt 06.06.2016 nr 3 "HINNANGU ANDMINE Järva-Jaani valla 2015.a.konsolideeritud majandusaasta aruandele

3. Järva-Jaani Vallavolikogu otsus 30.06.2016 nr  18 "2015. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"

4. JÄRVA-JAANI VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 01. 01. 2015- 31. 12. 2015

5. Assertum Audit OÜ "SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE"

Toimetaja: ILME KUKK

2016. avallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

9.11.16

07.06.2016 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 202 "2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

Toimetaja: ILME KUKK

2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

22.04.16

19.04.2016 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 144 "2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla 2016. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine

22.04.16

08.03.2016 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 98 " Järva-Jaani valla 2016. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Valla eelarve eelnõu 2016

27.04.17

Järva-Jaani Vallavolikogu Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 18.jaanuar 2016 nr 1

Toimetaja: ILME KUKK

Valla eelarve eelnõu 2016

13.01.17
Järva-Jaani Vallavolikogu Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 21.12.2015 nr 9
Järva-Jaani Vallavolikogu Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 09.12.2015 nr 4
Järva-Jaani Vallavolikogu Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 08.12.2015 nr 2
 
 
Eelarve 2016 eelnõu
Lisa 1 KOONDEELARVE
Lisa 2 PÕHITEGEVUSE TULUD
Lisa 3 PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD 2016
SELETUSKIRI valla 2016 eelarve eelnõule
 
Toimetaja: ILME KUKK

2014. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

13.01.17
25.06.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 22 "2014. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"
Lisa JÄRVA-JAANI VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE
Toimetaja: ILME KUKK

Eelarvestrateegia aastateks 2015-2023

13.01.17

05.05.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 149 "Järva-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 koostamise algatamine"

09.06.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 172 "Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine"

Lisa 1 JÄRVA-JAANI VALLA ARENGUKAVA EELNÕU aastateks 2015 - 2023

Lisa 2 JÄRVA-JAANI VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015 -2023

Toimetaja: ILME KUKK

Eelarvestrateegia aastateks 2014-2023 eelnõu

16.10.14
Toimetaja: ILME KUKK

Valla eelarve 2015 muutmine

13.01.17

07.04.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 130 "Järva-Jaani valla 2015. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"

20.05.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 169 "2015. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

 
 
08.12.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 302 "2015. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Valla eelarve 2015 eelnõu

13.01.17
EELARVE 2015
Järva-Jaani valla 2015. a KOONDEELARVE eelnõu 27.11.2014
SELETUSKIRI Järva-Jaani valla 2015. a EELARVE eelnõu koostamise kohta
 
Järva-Jaani Vallavolikogu Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 19.11.2014 nr 5
 
Järva-Jaani Vallavolikogu Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 20.11.2014 nr 3
 
Järva-Jaani Vallavolikogu Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 01.12.2014 nr 10
 
Järva-Jaani Vallavolikogu Maaelukomisjoni koosoleku protokoll 02.12.2014 nr 4
 
Järva-Jaani Vallavolikogu Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 09.12.2014 nr 11
 
Järva-Jaani Vallavolikogu Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 05.01.2015 nr 1
 
Järva-Jaani Vallavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll 08.01.2015 nr 1
 
 
Järva-Jaani Vallavolikogu Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 09.02.2015 nr 2
 
 
Lisa 1 KOONDEELARVE 2015
Lisa 2 PÕHITEGEVUSE TULUD 2015
Lisa 3 PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD 2015
SELETUSKIRI valla 2015 eelarve eelnõule

 

Toimetaja: ILME KUKK

2013. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Valla eelarve 2014 muutmine

16.01.17

18.03.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 125 "Järva-Jaani valla 2014. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"

22.04.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 157 "2014. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 19.05.2014 nr 6

 

 
22. 12.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 317 "Järva-Jaani valla 2014. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"
22.12.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 318 "2014. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Eelarve 2014 menetlemine

13.01.17
Eelarve 2014 menetlemine
 
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 09.12.2013 nr 5
Volikogu maaelukomisjoni koosoleku protokoll 11.12.2013 nr 1
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 16.12.2013 nr 6
Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll 17.12.2013 nr 3
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 20.01.2014 nr 1
Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll 05.02.2014 nr 1
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 10.02.2014 nr 2
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 25.02.2014 nr 3
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 15.09.2014 nr 7
Toimetaja: ILME KUKK

Eelarve 2014 eelnõu

16.01.17

Eelarve 2014 projekt

Lisa 1 KOONDEELARVE 2014

Lisa 2 PÕHITEGEVUSE TULUD 2014

Lisa 3 PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISE VÄLJAMINEKUD 2014
 
SELETUSKIRI valla 2014 eelarve eelnõule
Toimetaja: ILME KUKK

2012. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

17.01.17
27.06.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 20 "2012. a konslideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"
Lisa 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE
Lisa VANDEAUDIITORI ARUANNE
Lisa Järva-Jaani Vallavalitsuse ISTUNGI protokolli 04.06.2013 nr 12 VÄLJAVÕTE päevakorrapunkt 8
Toimetaja: ILME KUKK

Eelarve 2013 muutmine

17.01.17

19.02.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 39 "Järva-Jaani valla 2013. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"

23.04.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 62 "2013. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

 
 
23.07.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 109 "2013. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 

26.09.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 19 "Järva-Jaani valla 2013. a lisaeelarve (II) vastuvõtmine"

 
19.11.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 185 "Järva-Jaani valla 2013. aasta täpsustatud eelarves kulude jaotuse kinnitamine"
 
10.12.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 198 "2013. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 
20.12.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 210 "2013. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Valla 2013.a eelarve menetlemine ja eelnõu

17.01.17
Järva-Jaani valla 2013. a koondeelarve EELNÕU
Põhitegevuse tulud 2013
Põhitegevuse kulud 2013
Seletuskiri 2013 eelarve eelnõule
 
 
Järva-Jaani Vallavolikogu ISTUNGI protokollist 27.12.2012 nr 10 väljavõte päevakorrapunkt nr 13
Järva-Jaani valla 2013.aasta eelarve eelnõu esimene lugemine
 
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokolli 06.12.2012 nr 6 väljavõte
 
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 16.01.2013 nr 1
 
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 17.12.2012 nr 7
 

Järva-Jaani Vallavalitsuse istungi protokolli 20.11.2012 nr 26 väljavõte päevakorrapunkt nr 8

Toimetaja: ILME KUKK

Eelarve 2012 muutmine

Eelarve 2012 eelnõu

17.01.17
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 15.12.2011 nr 3
 
 
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 19.12.2011 nr 4
 
Volikogu 29.12.2011 protokolli päevakorrapunkti nr 10 väljavõte
Lisa: Järva-Jaani valla eelarve 2012. aasta PROJEKT I
SELETUSKIRI 2012. a vallaeelarve projektile
 
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 12.01.2012 nr 1
 
Volikogu 26.01.2012 protokolli nr 1 päevakorrapunkti nr 3
 
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 15.02.2012 nr 2
 

 

Toimetaja: ILME KUKK