Riigi Teataja

VOLIKOGU MÄÄRUSED 2017

26.10.17

23.02.2017 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 1 "Järva-Jaani valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine"

Lisa 1 KOONDEELARVE

Lisa 2 TULUDE EELARVE

Lisa 3 KULUDE EELARVE

Lisa SELETUSKIRI EELARVELE

 

27.04.2017 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 2 "Järva-Jaani Vallavolikogu 30.05.2013 määruse nr 16 „Seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine" muutmine"

KEHTIV TERVIKTEKST "Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine"

 

25.05.2017 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 3 "Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimääruse muutmine"

KEHTIV TERVIKTEKST "Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimäärus"

 

29.06.2017 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 4 "Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja palgakorralduse aluste muutmine"

 

28.09.2017 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 5 "Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine"

Lisa: JÄRVA-JAANI GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2018-2021

Lisa: JÄRVA-JAANI GÜMNAASIUMI DIGITARISTU ARENGUPLAAN 2017-2019

28.09.2017 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 6 "Vallavara valitsemise kord"

28.09.2017 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 7 "Järva-Jaani valla 2017. aasta lisaeelarve (I) vastuvõtmine"

Lisa: LISAEELARVE (I) 2017

 

KEHTIV TERVIKTEKST Järva-Jaani Vallavolikogu määrus 23.12.2004 nr 17 "Järva-Jaani valla põhimäärus"

Toimetaja: ILME KUKK

Järva Vallavolikogule Järva-Jaani vallavalitsuse lahkumispalve esitamine 24. oktoober 2017