Riigi Teataja

Volikogu MÄÄRUSED 2016

28.04.17

Volikogu 2016

Määrused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

5.01.17

22.12.2016 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 34 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine"

Toimetaja: ILME KUKK

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud elanike küsitluse tulemuste kinnitamine

12.12.16

Järva-Jaani Vallavolikogu 01.12.2016 otsus nr 31 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud elanike küsitluse tulemuste kinnitamine"

Toimetaja: ILME KUKK

2015. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

6.07.16

Järva-Jaani Vallavolikogu otsus 30.06.2016 nr  18 "2015. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"

Lisa: JÄRVA-JAANI VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 01. 01. 2015- 31. 12. 2015

 

Toimetaja: ILME KUKK

Koeru Vallavolikogu esitatud ettepanekust, alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimisi Järvamaa piirides ühe ühise omavalitsusüksuse moodustamiseks, keeldumine

5.05.16

Järva-Jaani Vallavolikogu 28.04.2016 nr 14 "Koeru Vallavolikogu esitatud ettepanekust, alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimisi Järvamaa piirides ühe ühise omavalitsusüksuse moodustamiseks, keeldumine"

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2015-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine

5.05.16

Järva-Jaani Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 13 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2015-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine"

Lisa: HINNANG Järva-Jaani valla arengukava täitmisele 2015. aastal

Toimetaja: ILME KUKK

Tamsalu Vallavolikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekust keeldumine

5.05.16

Järva-Jaani Vallavolikogu 25.02.2016 otsus nr 5 "Tamsalu Vallavolikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekust keeldumine"

Toimetaja: ILME KUKK

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks ettepaneku esitamine

5.05.16

Järva-Jaani Vallavolikogu 28.01.2016 otsus nr 2 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks ettepaneku esitamine"

Toimetaja: ILME KUKK

2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

12.12.16

Järva-Jaani Vallavalitsuse 07.12.2016 korraldus nr 303 "2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla 2016. aasta täpsustatud eelarves kulude jaotuse kinnitamine

24.11.16

Järva-Jaani Vallavalitsuse 22.11.2016 korraldus nr 300 "Järva-Jaani valla 2016. aasta täpsustatud eelarves kulude jaotuse kinnitamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Valla väikebussiga osutatavate teenuste hindade kehtestamine

13.10.16

Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus 11.10.2016 nr 254 "Valla väikebussiga osutatavate teenuste hindade kehtestamine"

Toimetaja: ILME KUKK

2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

13.10.16

Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus 07.06.2016 nr 202 "2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 eelnõu koos kehtiva eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2023 avalikustamine

8.07.16

Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus 07.06.2016 nr 200 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 eelnõu koos kehtiva eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2023 avalikustamine"

Toimetaja: ILME KUKK

2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

8.07.16

Järva-Jaani Vallavalitsuse 19.03.2016 korraldus nr 144 "2016. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla 2016.aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine

8.07.16
Järva-Jaani Vallavalitsuse 08.03.2016 korraldus nr 98 "Järva-Jaani valla 2016. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Ühissõidukipeatuste nimede korrastamine

8.07.16

Järva-Jaani Vallavalitsuse 22.02.2016 korraldus nr 91 "Ühissõidukipeatuste nimede korrastamine"

Toimetaja: ILME KUKK