Riigi Teataja

VOLIKOGU, VALITSUS 2015

28.12.16

Volikogu 2015

Määrused

 

 

 

 

 

Otsused

 
 

Valitsus 2015

Määrused

 

 

Korraldused

09.06.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 172 "Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine"

09.06.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korralduse nr 172 "Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine" Lisa 1 JÄRVA-JAANI VALLA ARENGUKAVA EELNÕU aastateks 2015 - 2023

09.06.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korralduse nr 172 "Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine" Lisa 2 JÄRVA-JAANI VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015 - 2023

08.12.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 302 "2015. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

Toimetaja: ILME KUKK