Riigi Teataja

VOLIKOGU MÄÄRUSED 2015

27.01.17

Volikogu 2015

Määrused

 

 

 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Volikogu otsused 2015

27.01.17

Volikogu 2015

Otsused

 • 26.02.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 8 "Volikogu aseesimehe valimine"
 • 26.02.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 9 "Volikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe valimine"
 • 26.02.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 10 "Volikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine"
 
 • 30.04.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 14 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2014-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine"
 • 30.04.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsuse nr 14 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2014-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine" LISA HINNANG Järva-Jaani valla arengukava täitmisele 2014. aastal
 • 30.04.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 16 "Volikogu alatiste komisjonide liikmete arvu ja koosseisude kinnitamine"
 
 • 25.06.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 22 "2014. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"
 • 25.06.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsuse nr 22 "2014. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" LISA JÄRVA-JAANI VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE
 
 • 26.11.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 30 "Volikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine"
 • 26.11.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 32 "Järva-Jaani Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis"
Toimetaja: ILME KUKK

Valitsuse korraldused 2015

27.01.17

Valitsus 2015

Korraldused
 
 • 20.02.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 81 "Videokaamerate paigaldamise alade ja kohtade määramine"

 

 • 07.04.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 130 "Järva-Jaani valla 2015. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"

 

 • 05.05.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 149 "Järva-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 koostamise algatamine"

 

 • 20.05.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 169 "2015. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

 

 • 09.06.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 172 "Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine"
 • 09.06.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korralduse nr 172 "Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine" LISA 1 JÄRVA-JAANI VALLA ARENGUKAVA EELNÕU aastateks 2015-2023
 • 09.06.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korralduse nr 172 "Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine" LISA 2 JÄRVA-JAANI VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2023

 

 • 08.12.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 302 "2015. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
Toimetaja: ILME KUKK