Riigi Teataja

Volikogu määrused 2014

27.01.17

Volikogu 2014

Määrused

 

 

 

 
 

 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Volikogu otsused 2014

27.01.17
Volikogu 2014
 
Otsused

 

 • 27.03.2014 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 13 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2013-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine"
 • 27.03.2014 Järva-Jaani Vallavolikogu otsuse nr 13 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2013-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine" LISA
 • 24.04.2014 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 16 "Jaoskonnakomisjoni moodustamine"
 
 • 29.05.2014 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 19 "2013. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"
 • 29.05.2014 Järva-Jaani Vallavolikogu otsuse nr 19 "2013. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" LISA
 
 • 30.10.2014 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 29 "Siseministeeriumi kergliiklusteede toetusskeemi programmi kaudu projekti "Järva-Jaani - Karinu jalg- ja jalgrattatee projekteerimine ja ehitamine" omafinantseeringuks kohustuse võtmine"
 
 • 27.11.2014 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 33 "Järva-Jaani Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis"
Toimetaja: ILME KUKK

Valitsuse korraldused 2014

27.01.17

Valitsus 2014

Korraldused

 

 • 18.03.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 125 "Järva-Jaani valla 2014. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"

 

 • 22.04.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 157 "2014. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraliste lisamine"

 

 • 24.09.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 257 "Tasuliste jalgpallitreeingute teenuse hinna kehtestamine"
 • 24.09.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 258 "Järva-Jaani Gümnaasiumi võimla kasutamisel teenuste hindade kehtestamine"
 
 • 22.12.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 317 "Järva-Jaani valla 2014. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"
 • 22.12.2014 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 318 "2014. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
Toimetaja: ILME KUKK