Riigi Teataja

Volikogu määrused 2013

6.07.17

Volikogu 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Volikogu otsused 2013

25.01.17

Volikogu 2013

 • 28.02.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 7 "Järva-Jaani Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis"

 

 • 28.03.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 9 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2012-2023 läbivaatamine ja muudatusettepanekute kogumise algatamine"
 • 28.03.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsuse nr 9 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2012-2023 läbivaatamine ja muudatusettepanekute kogumise algatamine" LISA
 
 • 30.05.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 16 "Volikogu liikmete arvu määramine"
 
 
 • 27.06.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 20 "2012. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"
 • 27.06.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsuse nr 20 "2012. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" LISA 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE
 • 27.06.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsuse nr 20 "2012. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" LISA VANDEAUDIITORI ARUANNE
 • 27.06.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsuse nr 20 "2012. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" LISA JÄRVA-JAANI VALLAVALITSUSE ISTUNGI PROTOKOLLI 04.06.2013 nr 12 VÄLJAVÕTE päevakorrapunkt 8
 • 27.06.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 23 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2013-2023 eelnõu avalikustamine"
 • 27.06.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsuse nr 23 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2013-2023 eelnõu avalikustamine" LISA JÄRVA-JAANI VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2013-2023 EELNÕU
 
 
 • 13.11.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 37 "Vallavanema valimine"

 

Toimetaja: ILME KUKK

Vallavalitsuse korraldused 2013

25.01.17

Valitsus 2013

 • 19.02.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 39 "Järva-Jaani valla 2013. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine"
 • 23.04.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 62 "2013. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 • 23.07.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 109 "2013. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 • 19.11.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 185 "Järva-Jaani valla 2013. aasta täpsustatud eelarves kulude jaotuse kinnitamine"
 • 10.12.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 198 "2013. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 • 20.12.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 210 "2013. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
Toimetaja: ILME KUKK