Riigi Teataja

Volikogu, valitsus 2013

4.02.16

Volikogu 2013

 
 
 
 
 
 
 
25.04.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 9 " Seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine"
 
 
 
 

 
 
Valitsus 2013
 
 
 
 

27.11.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 5 "Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus"

10.12.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 198 "2013. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

 

Toimetaja: ILME KUKK