Riigi Teataja

Volikogu määrused 2011

28.04.17
Volikogu 2011
 

 

 

 
 
 • Lisa 1 määrusele nr 8 KAEVETÖÖ LOA TAOTLUS
 • Lisa 2 määrusele nr 8 KAEVETÖÖDE LUBA
 • 26.05.2011 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 9 "2010. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"
 • Lisa 2010. a KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 • 30.06.2011 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 10 "Järva-Jaani valla põhimääruse muutmine"
 
 • 29.09.2011 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 11 "Järva-Jaani valla arengukava 2009-2015 muutmine"
 • 29.09.2011 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 12 "2011. a vallaeelarve muutmine"
 • 29.09.2011 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 13 "Järva-Jaani valla 2011. aasta lisaeelarve (I) vastuvõtmine"
 
 
 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Valitsuse määrused 2011

23.01.17
Valitsus 2011
 
 • 08.03.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 1 "2011. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 

 

 • 24.05.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 3 "2011. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

 

 • 20.09.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 4 "2011. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 
 • 22.11.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 5 "2011. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

 

 
 • 20.12.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 7 "2011. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Valitsuse korraldused 2011

23.01.17
 • 11.01.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 8 "Järva-Jaani valla infolehe "Jaani Teataja" kuulutuste ja reklaami hindade kehtestamine"

 

 • 21.10.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 242 "Valla väikebussidega osutatavate teenuste hindade kehtestamine"
 • Lisa korraldusele nr 242 HINNAKALKULATSIOON
 • 21.10.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 243 "Vallas elavate sotsiaalsetesse riskigruppidesse kuuluvate isikute transportimisel osutatavate teenuste hindade kehtestamine"
 • Lisa korraldusele nr 243 HINNAKALKULATSIOON
 
 
 • 08.11.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 252 "Kantseleiteenuste hindade kehtestamine" 
 • 08.11.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 253 "Järva-Jaani valla raamatukogudes arvuti ja internetikasutamise teenuste hindade kehtestamine"
 

 

Toimetaja: ILME KUKK