Riigi Teataja

VOLIKOGU MÄÄRUSED 2010

28.04.17

VOLIKOGU 2010

Määrused

 
 • 25.02.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 7 "Järva-Jaani valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine"
 
 • 25.03.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 8 "2010. a vallaeelarve vastuvõtmine"
 • SELETUSKIRI 25.03.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrusele nr 8 "2010. a vallaeelarve vastuvõtmine"
 • 25.03.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 9 "Järva-Jaani valla põhimääruse muutmine"
 
 
 • 27.05.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 12 "2009.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"
 • LIsa määrusele nr 12 "2009.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" MAJANDUSAASTA ARUANNE
 
 • 30.06.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 13 "Haridusasutuste hoolekogu liikmete valimise kord"

 

 • 30.09.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 14 "Järva-Jaani Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega"

 

 • 28.10.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 15 "Järva-Jaani valla põhimääruse muutmine"
 • 28.10.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 16 "2010. a vallaeelarve muutmine"
 • 28.10.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 17 "Järva-Jaani valla 2010. aasta lisaeelarve (I) vastuvõtmine"
 
 • 25.11.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 18 "Turvalisuse- ja korrakaitsekomsjoni põhimäärus"

 

 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 19 "Vallaeelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 20 "Vallaeelarvest munitsipaal-huvikoolidele õppetasu maksmine"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 21 "Järva-Jaani Gümnaasiumis toidupäeva maksumuse kehtestamine"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 22 "Järva-Jaani valla eelarve reservfondi kasutamise kord"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 23 "Järva-Jaani valla ametiasutuse ning ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 24 "Järva-Jaani valla 2010.aasta lisaeelarve (II) vastuvõtmine"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 25 "Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 26 "Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimäärus"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 27 "Järva-Jaani lasteaia Jaanilill põhimääruse muutmine"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 28 "Lasteaed "Jaanilill" arengukava aastateks 2011-2013 kinnitamine"
 • Lisa määrusele nr 28 "Lasteaed "Jaanilill" arengukava aastateks 2011-2013 kinnitamine"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 29 "Järva-Jaani valla lemmikloomade registri asutamine ja lemmikloomade registri pidamise põhimääruse kinnitamine"
 • 30.12.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 30 "Maamaksumäärade kehtestamine 2011. aastaks"

 

Toimetaja: ILME KUKK

Valitsuse määrused 2010

23.01.17

VALITSUS 2010

Määrused

 • 12.01.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 1 "Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus"

 

 • 23.03.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 2 "Munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste mõõdistustööde hanke korraldamine"
 
 
 • 06.04.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 3 "2010.a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

 

 • 20.04.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 4 "2010.a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 • 20.04.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 5 "Valla teede remondi- ja hooldustöödehanke korraldamine"
 • Lisa määrusele nr 5 HANKEDOKUMENT
 

 

 • 20.07.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 8 "Lasteaia Jaanilill juurdeehituse ehitustöödele omanikujärelevalve määramiseks hanke korraldamine"
 • Lisa määrusel nr 8 HANKEDOKUMENT
 
 • 24.08.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 9 "2010.a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 
 • 21.09.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 10 "Järva-Jaani Vallavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega"
 
 • 05.10.2010 Järva-Jaani Vallavalituse määrus nr 11 "Järva-Jaani valla talihooldustööde teenuse ostmiseks hanke korraldamine"
 • Lisa määrusele nr 11 HANKEDOKUMENT
 • 05.10.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 12 "Järva-Jaani Vallavalitsuse 10.01.2006. määruse nr 1 "Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade loetelu" muutmine"
 • 05.10.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 13 "2010. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

 

 • 21.10.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 14 "Järva-Jaani lasteaia "Jaanilill" fassaadi soojustuse ja küttesüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistööde hanke korraldamine"
 • Lisa määrusele nr 14 HANKEDOKUMENT

 

 • 09.11.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 15 "2010. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 

 

 • 07.12.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 18 "Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus"
 • 07.12.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 19 "2010. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"

 

 • 21.12.2010 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 20 "2010. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
Toimetaja: ILME KUKK