Riigi Teataja

VOLIKOGU MÄÄRUSED 2009

19.01.17

VOLIKOGU 2009

 
Määrused
 
 
 
 
 • 30.04.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 11 "Järva-Jaani valla 2009 aasta lisaeelarve (II) vastuvõtmine"
 

 

 • 18.06.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 14 "2008. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine"
 • 18.06.2009 määruse nr 14 Lisa "Majandusaasta aruanne"
 • 18.06.2009 määruse nr 14 Lisa "Audiitori järeldusotsus"
 
 • 27.08.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 15 "Järva-Jaani Vallavolikogu 26. märtsi 2009. a määruse nr 9 "Järva-Jaani Gümnaasiumi pedagoogiliste töötajate palgakorralduse alused 2009. aastaks" muutmine"
 
 
 
 • 26.11.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 18 "Vallavolikogu ja -valitsuse tööst osavõtmise eest tasu suuruse määramise ja maksmise kord"
 
 
 • 29.12.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 19 "Järva-Jaani valla 2009 aasta lisaeelarve (IV) vastuvõtmine"
 • 29.12.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 20 "2009. a vallaeelarve muutmine"
 • 29.12.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 21 "2010. a vallaeelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused"
 • 29.12.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 22 "2010. a vallaeelarvest munitsipaalhuvikoolidele õppetasu maksmine"
 • 29.12.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 23 "Järva-Jaani valla munitsipaalasutuste töötajate ja omavalitsusteenistujate koosseisud, ametikohtade nimetused ja palgamäärad 2010. aastaks"
 • 29.12.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 24 "Keskkonnakomisjoni põhimäärus"

 

Toimetaja: ILME KUKK

Revisjonikomisjoni moodustamine ning esimehe ja liikmete valimine

19.01.17

06.11.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 42 "Revisjonikomisjoni moodustamine ning esimehe ja liikmete valimine"

Toimetaja: ILME KUKK

Volikogu alaliste komisjonide liikmete arvu ja koosseisude kinnitamine

19.01.17

06.11.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 41 "Volikogu alaliste komisjonide liikmete arvu ja koosseisude kinnitamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Volikogu alaliste komisjonide esimeeste valimine

19.01.17

06.11.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 40 "Volikogu alaliste komisjonide esimeeste valimine"

Toimetaja: ILME KUKK

Volikogu alaliste komisjonide moodustamine

19.01.17
06.11.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 39 "Volikogu alaliste komisjonide moodustamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Volikogu sekretäri kinnitamine

19.01.17
06.11.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 38 "Volikogu sekretäri kinnitamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Laenu võtmine

10.01.17
26.01.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 1 "Laenu võtmine"
Toimetaja: ILME KUKK

Valitsuse määrused 2009

19.01.17
VALITSUS 2009
 
Määrused

 

 • 13.01.2009 määrus nr 1 "Munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste mõõdistustööde hanke korraldamine"
 • 13.01.2009 määrus nr 2 "Järva-Jaani lasteaia Jaanilill juurdeehituse projekteerimistööde hanke korraldamine"
 • Lisa HANKEDOKUMENT "Järva-Jaani lasteaia Jaanilill juurdeehituse projekteerimistööde hanke korraldamine"
 • 13.01.2009 määrus nr 3 "Järva-Jaani gümnaasiumi võimla põranda renoveerimiseks hanke korraldamine"
 • Lisa HANKEDOKUMENT "Järva-Jaani gümnaasiumi võimla põranda renoveerimiseks hanke korraldamine"

 

 • 20.02.2009 määrus nr 4 "Järva-Jaani valla Paistevälja pumbamaja sisseseade rekonstrueerimistööde hanke korraldamine"
 
 
 • 23.03.2009 määrus nr 5 "2009. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 
 • 23.03.2009 määrus nr 6 "Järva-Jaani Vallavalitsuse 21.07.2005 määruse nr 7 "Järva-Jaani Vallavalitsuse 8.augusti 2002.a määruse nr 7 "Valimisjaoskonna moodustamine" muutmine" muutmine"
 
 • 21.04.2009 määrus nr 7 "Valla teede remondi- ja hooldustööde hanke korraldamine"
 • Lisa HANKEDOKUMENT "Valla teede remondi- ja hooldustööde hanke korraldamine"
 
 
 • 12.05.2009 määrus nr 8 "2009.a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 
 
 • 09.06.2009 määrus nr 9 "Järva-Jaani kultuurimaja evakuatsioonivalgustuse paigaldamise hanke korraldamine"
 • Lisa HANKEDOKUMENT "Järva-Jaani kultuurimaja evakuatsioonivalgustuse paigaldamise hanke korraldamine"
 
 
 • 21.07.2009 määrus nr 10 "2009. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 
 • 08.09.2009 määrus nr 11 "Valla valimis- ja jaoskonnakomisjonide liikmete töötasustamise alused"
 • 08.09.2009 määrus nr 12 "2009. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 
 
 • 06.10.2009 määrus nr 13 "2009. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 • 06.10.2009 määrus nr 14 "Järva-Jaani valla teede talihooldustööde teenuse osutamiseks hanke korraldamine"
 • Lisa HANKEDOKUMENT "Järva-Jaani valla teede talihooldustööde teenuse osutamiseks hanke korraldamine"
 
 
 • 10.11.2009 määrus nr 15 "2009.a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
 
 • 10.12.2009 määrus nr 16 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine"

 

 • 22.12.2009 määrus nr 17 "2009. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine"
Toimetaja: ILME KUKK