Vallavalitsuse istungi päevakord

17.02.17

Teisipäeval, 21.02.2017. a algusega kell 15.00 vallamajas toimuva Järva-Jaani Vallavalitsuse istungi

 

PÄEVAKORRA EELNÕU:

 

1. Toimetuleku- ja täiendavate sotsiaaltoetuste väljamaksmine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

2. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

3. Vallalt saadud raha kasutamise aruannete läbivaatamine

3.1 Seliküla Jalgsema külaselts MTÜ 2016. aasta tegevustoetus

3.2 Järva-Jaani Tuletõrje Selts 2016 aasta tegevustoetus

            Ettekandja: pearaamatupidaja Kaja Reinberg

4. Kinnistu jagamine ja katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

5. Eluruumi üürilepingu pikendamine

5.1 Lai tn 2a eluruum nr 3

5.2 Lai tn 2a eluruum nr 5

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

6. Järva-Jaani Vallavalitsuse 22. novembri 2016 korralduse nr 298 "Kinnistu jagamine ja katastriüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine" punkti 1.1 muutmine

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

7. Korraldatud jäätmeveol ühise jäätmemahuti kasutamise lubamine

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

8. Revisjonikomisjoni 24.01.2017 aktile seisukoha andmine

            Ettekandja: vallavanem Arto Saar

Toimetaja: ILME KUKK