Vallavalitsuse istungi päevakord

18.04.17

Neljapäeval, 20.04.2017. a algusega kell 10.00 vallamajas toimuva Järva-Jaani Vallavalitsuse istungi

 

PÄEVAKORRA EELNÕU:

 

1. Toimetuleku- ja täiendavate sotsiaaltoetuste väljamaksmine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

2. Vajaduspõhise peretoetuse määramine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

3. Täisealisele piiratud teovõimega isikule eestkoste seadmine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

4. Vallalt saadud raha kasutamise aruande läbivaatamine

4.1 Jaanilaia MTÜ tegevustoetuseks 2017. a I kvartalil

            Ettekandja: pearaamatupidaja Kaja Reinberg

5. Raielubade väljaandmine

5.1 Pikk tn 60 Järva-Jaani alevis kasvava puu (lehis) raieks

5.2 Kalda tn 47 Järva-Jaani alevis kasvavate puude (1 tamm ja 1 vaher) raieks

5.3 Laia tänava lõik 3 Järva-Jaani alevis kasvava puu (1 vaher) raieks

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

6. Esitamiseks volikogule:

6.1 määruse eelnõu: „Järva-Jaani Vallavolikogu 30.05.2013 määruse nr 16 „Seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine" muutmine"

            Ettekandja: vallasekretär Marine Vanna

6.2 otsuse eelnõu: „Vallavara enampakkumisega võõrandamine"

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

6.3 otsuse eelnõu: „Vallavara otsustuskorras võõrandamine"

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

Toimetaja: ILME KUKK