Vallavalitsuse istungi päevakord

17.03.17

Teisipäeval, 21.03.2017. a algusega kell 15.00 vallamajas toimuva Järva-Jaani Vallavalitsuse istungi

 

PÄEVAKORRA EELNÕU:

1. Toimetuleku- ja täiendavate sotsiaaltoetuste väljamaksmine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

2. Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele ja töötajatele töötasu määramine

            Ettekandja: pearaamatupidaja Kaja Reinberg

3. Korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemine (18 eelnõud)

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

4. Korraldatud jäätmeveol ühise jäätmemahuti kasutamise lubamine (6 eelnõud

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

5. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

6. Lihtmenetlusega riigihanke „Järva-Jaani valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd 2017" (viitenumber 183930) tulemuste kinnitamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine"

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

7. Lihtmenetlusega riigihanke „Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte soojatorustiku ehitustööd" korraldamine

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

8. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine

8.1 MTÜ-le Roosna-Alliku Motoklubi 27.05.2017 kell 07.00-20.00 Järva-Jaani krossirajal motokrossivõistluse korraldamiseks

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

9. Esitamiseks volikogule:

9.1 otsuste eelnõud: „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" (2 eelnõud)

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

Toimetaja: ILME KUKK