Vallavalitsuse istungi päevakord

20.01.17

Teisipäeval, 24.01.2017. a algusega kell 15.00 vallamajas toimuva Järva-Jaani Vallavalitsuse istungi

 

PÄEVAKORRA EELNÕU:

 

1. Toimetuleku- ja täiendavate sotsiaaltoetuste väljamaksmine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

2. Koduteenuse lepingu pikendamine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

3. Väljaspool kodu üldhooldusteenuse osutamine ja selle eest tasumiseks rahalise hüvitise maksmine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Marika Mändla

4. Eluruumi üürilepingu lõpetamine

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

5. Avaliku ürituse ja treeningsõitude korraldamiseks loa andmine

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

6. Kinnistu jagamine ja katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

6.1 Metsla küla Pedajamäe

6.2 Metsla küla Sepa

6.3 Karinu küla Tamme-Kuusiku

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

7. Katastriüksuste piiride muutmine ja tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

7.1 Jalgsema küla Vesiaru ja Vainu-Nigulsaare

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

8. Järva-Jaani Gümnaasiumi direktorile täiendavate tööülesannete täitmiseks loa andmine ja lisatasu maksmine

            Ettekandja: pearaamatupidaja Kaja Reinberg

Toimetaja: ILME KUKK