Vallavalitsuse istungi päevakord

19.05.17

Teisipäeval, 23.05.2017. a algusega kell 15.00 vallamajas toimuva Järva-Jaani Vallavalitsuse istungi

 

 

PÄEVAKORRA EELNÕU:

 

 

1. Toimetuleku- ja täiendavate sotsiaaltoetuste väljamaksmine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

2. Alaealisele isikule eestkoste seadmine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

3. Lihtmenetlusega riigihanke „Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte soojatorustiku ehitustööd" (viitenumber 185307) tulemuste kinnitamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

4. Lihtmenetlusega riigihanke „Võllaste puhke- ja virgestusala suusaradade välisval-gustuse projekteerimine ja ehitus" (viitenumber 186470) tulemuste kinnitamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

5. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine

5.1 MTÜ-le Must Käsi Filmilindifestival 2017: ULM Kinomuuseumis ja Vanatehnika varjupaigas 19. - 20.08.2017.

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

Toimetaja: ILME KUKK