Järva-Jaani Valimisjoskond nr 1

26.02.15

Järva-Jaani vald

Valimisjaoskond nr 1


Hääletamise koht valimispäeval:
Järva-Jaani vald Järva-Jaani alev Pikk tn 58 (Järva-Jaani Kultuurimaja)  
 
Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  
 
Kontaktandmed:
Tel 5884 5349  
Piirid:
Järva-Jaani valla haldusterritoorium  
Esimees:
TOOMAS PÕLDMA  
Eelhääletamise info:
23.02-25.02   Järva-Jaani vald Järva-Jaani alev Pikk tn 58 (Järva-Jaani Kultuurimaja)  
Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  
Sidevahendid eelhääletamise ajal:
Tel 5884 5349  

• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes
• Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Toimetaja: ILME KUKK

Jaoskonnakomisjoni moodustamine 2015

18.01.17

29.01.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 4 "Jaoskonnakomisjoni moodustamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Riigikogu valimised 01.märts 2015

5.03.15
Toimetaja: ILME KUKK