Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine 2013

4.02.16

Järva-Jaani valla valimiskomisjoni 2.detsembri 2013 koosoleku protokoll nr 7

Järva-Jaani Valimiskomisjoni 2.detsembri 2013 otsus nr 9 "Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine"

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla valimiskomisjon kinnitas 21.oktoobril 2013 valimistulemused

5.03.14
Järva-Jaani valla valimiskomisjon kinnitas 21.10.2013 valimistulemused.
 
Toimetaja: ILME KUKK

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 20.oktoober 2013

13.02.14
Toimetaja: ILME KUKK

Valimiskomisjon 2013

6.03.14

Järva-Jaani Valimiskomisjoni asukoht: Pikk tn 56, Järva-Jaani alev Järvamaa (Järva-Jaani Vallavalitsus).

Ajavahemikul

21.08.-18.09.2013 (kandidaatide registreerimise algus kuni kandideerimisest loobumise viimane päev) töötab valimiskomisjon igal tööpäeval

21.08. kuni 06.09.2013.a igal tööpäeval:

kella 13.00-st kuni kella 15.00-ni

09.09. ja 11.09. ning 13.09. kuni 18.09.2013. a igal tööpäeval:

kella 13.00-st kuni kella 17.00-ni

10.09. ja 12.09.2013. a:

        kella 13.00-st kuni kella 18.00-ni

19.03.2013 Järva-Jaani Vallavalitsuse määrus nr 2 "Valimisjaoskonna moodustamine"

30.05.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 18 "Valla valimiskomisjoni moodustamine"

 

Valimiskomisjoni protokoll 25.07.2013 nr 1

25.07.2013 OTSUS nr 1 "Valimiskomisjoni aseesimehe valimine"

25.07.2013 OTSUS nr 2 "Valimiskomisjoni tööaja määramine"

 

Valimiskomisjoni protokoll 27.08.2013 nr 2

27.08.2013 OTSUS nr 3 "Valimisliidu Järva-Jaani Heaks registreerimine"

 

Valimiskomisjoni protokoll 13.09.2013 nr 3

Valimiskomisjoni protokoll1 13.09.2013 nr 3 Lisa nr 1 "Kandidaatide koondnimekiri"

13.09.2013 OTSUS nr 4 "Kandidaatide registreerimine"

 

Valimiskomisjoni protokoll 21.10.2013 nr 4

Valimistulemuste protokoll 21.10.2013

 

Valimiskomisjoni protokoll 25.10.2013 nr 5

25.10.2013 OTSUS nr 5 "Volikogu liikmete registreerimine"

25.10.2013 OTSUS nr 6 "Volikogu asendusliikmete registreerimine"

25.10.2013 OTSUS nr 7 "Lisamandaatide registreerimine"

 

Valimiskomisjoni protokoll 31.10.2013 nr 6

31.10.2013 OTSUS nr 8 "Volikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine"

 

Valimiskomisjoni protokoll 02.12.2013 nr 7

02.12.2013 OTSUS nr 9 "Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine"

Toimetaja: ILME KUKK

Hääletamistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjonis 2013

28.04.17

Hääletamistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjonis, sh

hääletamissedelite ülelugemise aeg: 21. oktoober 2013 kell 10:00

koht: Järva-Jaani vallamaja (Pikk tn 56 Järva-Jaani alev Järvamaa)

 

Toimetaja: ILME KUKK

Jaoskonnakomisjon 2013

6.03.14
Järva-Jaani Vallavolikogu kinnitas 26.09.2013. jaoskonnakomisjoni koosseisu ja komisjoni liikmed valisid 27.09.2013. endi hulgast komisjoni aseesimehe.
 
Veebilehel avaldatav jaoskonnakomisjoni koosseis on järgmine:
 

1. jaoskonnakomisjoni esimees Toomas Põldma.

2. jaoskonnakomisjoni aseesimees Ene Hanson.

3. jaoskonnakomisjoni liikmed:

3.1 Vello Kolnes

3.2 Juta Mõtsnik

3.3 Eda Niilo

3.4 Leili Saadoja (esitaja Eesti Keskerakond)

3.5 Indira Valge

4. jaoskonnakomisjoni asendusliikmed:

4.1 Tiia Abroi

4.2 Ines Kurvits

 

26.09.2013 Järva-Jaani Vallavaolikogu OTSUS nr 26 "Jaoskonnakomisjoni moodustamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Kandidaatide koondnimekiri järva-jaani vald 2013