KOV volikogu valimised 2017

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoober 2017

Valimistoimingud ja tähtajad

Vallavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine 27.11.2017

Vallavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine 13.11.2017

Järva Vallavolikogu esimehe valimine 26.10.2017

Järva valla valimiskomisjonile loobumisavaldus 23. oktoober 2017

Järva valla valimisjonisjoni teade hääletussedelite ülelugemise kohta 16. oktoobril 2017

17.10.17

Järva valla valimiskomisjon teatab

 

Järva valla valimiskomisjon alustab jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsuse kontrollimist hääletussedelite ülelugemise teel 16. oktoobril 2017 algusega kell 10:00 Järva maavalitsuse IV korruse saalis, aadressil Rüütli tn 25, Paide, Järva maakond.

 

Andi Liblikman

Järva valla valimiskomisjoni esimees

Toimetaja: ILME KUKK

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

16.10.17

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

toimuvad 15. oktoobril 2017

 

Järva valla valimisjaoskond nr 6

asub

eelhääletamise ajal (09.-11.10.2017), kell 12.00 – 20.00 ja

valimispäeval (15.10.2017) kell 9.00 – 20.00

Järva-Jaani Kultuurimajas

Pikk tn 58, 73301 Järva-Jaani alev, tel 58873328

jaoskonnakomisjoni esimees: Toomas Põldma

 

Järva-Jaani valla valimiskomisjon

asub

Järva Maavalitsuses

Rüütli 25, Paide linn, tel 58650009,

valimiskomisjoni esimees: Andi Liblikman

Toimetaja: ILME KUKK

Järva valla valimisjaoskond nr 6 jaoskonnakomisjoni koosoleku protokoll 27. september 2017

Järva valla valimiskomisjoni otsus 22. september 2017

Järva valla valimiskomisjoni teatis liisuheitmise aja ja koha kohta

Järva maakonna valimisjuhi korraldus

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saavad valijad eelhääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda Järva maakonna valimisjuhi korraldusele:

Järva maakonna valimisjuhi korraldus 28. august 2017 nr 1 

Järva valla valimiskomisjon

Järva valla valimiskomisjon tegutseb aadressil Rüütli tn 25 (III korrusel Järva maavalitsuse ruumides), Paide, Järva maakond.

 

Kontakt:

e-post  andi@albu.ee

Telefon tööajal on 385 9641 ning väljaspool tööaega 5865 0009.

 

Valimiskomisjoni tööaeg tööpäevadel:

16. august 2017 kuni 4. september 2017 - kell 14.00-16.00;

5. september 2017 kell 15.00-18.00;

6. september 2017 kuni 13. september 2017 kell 14.00-16.00.

 

Komisjoni liikmed:

 

Esimees: Andi Liblikman – Albu vallasekretär

Aseesimees: Urve Reinmets - Ambla vallasekretär

Liikmed:

Aere Pallo – Imavere vallasekretär

Helju Plukk – Kareda vallasekretär

Anne Uus – Koigi vallasekretär

Marine Vanna – Järva-Jaani vallasekretär

Jaanika Aava – Koeru vallasekretär

Asendusliikmed:

Ülle Reisman – Järva maavalitsuse kantselei dokumendihalduse vanemspetsialist