Järva-Jaani valla Avatud noortekeskus

Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuses osutatavate teenuste hinnakiri

14.03.14

Järva-Jaani Vallavalitsuse 07.01.2014 korraldus nr 11 Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuses osutatavate teenuste hinnakiri"

Toimetaja: ILME KUKK

2013. aastal hinnati valla noorsootööd

14.03.14

Aasta algul moodustati Järva-Jaani vallavalitsuse poolt töörühm Järva-Jaani valla noorsootöökvaliteedi enesehindamiseks. Töörühma kuulusid Arto Saar, Tene Metsma, Andreas Sapas, Heli Kark ja Arlet Palmiste.  Enesehindamine viidi läbi ENTK poolt ette antud vormi alusel.

 

Kokku hindamise meie noorsootööd 71 erineva indikaatori alusel. Teatud indikaatoritele vastuste leidmiseks viisime läbi noorte hulgas ka küsitlusi. Täname kõiki, kes küsimustele vastasid.

 

13. mail külastas valda ja tutvus meie noorsootööga ka välishindmiskomisjon. Kahe hinnangu alusel on koostatud parendusplaan, mida plaanime sammhaaval hakata valla noorsootöös ka ellu viima. Analoogne protsess viidi läbi ka teistes Järvamaa omavalitsustes.

Toimetaja: ILME KUKK