MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje Selts

18.02.14
MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi KODULEHT
Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Tuletõrjemuuseum

5.04.16

Järva-Jaani Tuletõrjemuuseum

Muuseumiks on endine pritsikuur, mis avati 1999. aastal Järva-Jaani Tuletõrje 100. aasta juubelipidustuste aegu. Näha saab vanu protokolliraamatuid, 44 aastat kadunud olnud vana tuletõrjeühingu lippu, hulgaliselt fotosid, medaleid ja diplomeid, pritsimeeste tööülikondi ja kiivreid. Pritsikuuri torni on "kuivama" tõmmatud mitme ajastu tuletõrjevoolikud. Pilku püüab suur pritsimeeste tõld koos käsipritsiga. Unikaalne on kahekorruselise puumaja makett. Muuseumil on ka fondihoidla-näitusesaal, aadressil Pikk 5.

 

Pikk 52

Järva-Jaani alev

73301 Järva maakond


Info: 386 3286, 514 9485
tuve@jjaani.ee 
www.jjts.ee

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani vanatehnika varjupaik

18.03.14

Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga KODULEHT

Mõned pildid vanatehnika varjupaigast

Toimetaja: ILME KUKK

Kitsarööpmeliste raudtee muusumvagun

5.04.16

Kitsarööpmeliste raudtee muuseumvagun

Endist Türi-Tamsalu kitsarööpmelist raudteed tutvustav Muuseumvagun asub Vanatehnika Varjupaigas.

2012 a asutatud MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee eesmärgiks on endisele kitsarööpmelise raudtee tammile matkatee rajamine, mis oleks läbitav jalgrattaga ja ka jalgsi. Tundus olevat loogiline ja vajalik mingil moel seda endist raudteed tutvustada, et matkajad ikka teaks, kus nad sõidavad ja milline on selle tammi ajalugu. Vanatehnika varjupaigas oli juba olemas üks vagun, mille seltsi liikmed korrastasid ja sisustasid ekspositsiooniga.

Ekspositsioonis on välja toodud raudteel juhtunud õnnetused, seal liikunud rongid ja vagunid, jaamad ja jaamahooned, inimeste meenutused ja ka tänapäevase matkatee äärde jäävate kaheksa omavalitsuse peamised vaatamisväärsused. Võimalik on tutvuda raudteed ja Järvamaad tutvustava kirjandusega ja raudteel kasutusel olnud esemetega. „Järva-Jaanis on juba 7 muuseumi, kuid Muuseumvagun on oma väiksuses samas kõige terviklikumaid" arvab vallavanem Arto Saar. Väljapaneku kujundas Maris Korrol firmast Deko Disain OÜ. Muuseumvaguni rajamist toetas Kultuuriministeerium läbi Rahvakultuuri Keskuse.

 

Raudtee 8

Järva-Jaani alev

73301 Järva maakond

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Kinomuuseum

13.08.14

Järva-Jaani Kinomuuseum

Muuseumis saab näha linateose valmimise protsessi, valgustusseadmeid, kaameraid, montaažilauda ning suurt kollektsiooni projektsiooniaparaatidest. Suure osa seinapinnast võtavad ekraanide näidised ja filmiriiulid neis olevate linateostega. Külastajate soovil saab neid ka kinolinalt jälgida, sest aparaadiruumi on üles seatud kaks endisaegset projektorit. Kui külastajad on eriti nostalgiahuvilised, siis saab aparaate tööle panna ka rändkinogeneraatori poolt toodetava elektri jõul.

 

Tamsalu tee 1

Järva-Jaani alev

73301 Järva maakond


Info: 386 3286, 514 9485
tuve@jjaani.ee
www.jjts.ee

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Muuseum

5.04.16

Järva-Jaani Muuseum Orina (Orgena) mõisas

Mõisa tee 8

Järva-Jaani alev

73301 Järva maakond

 

Järva-Jaani Muuseum asub huvitava ajalooga Orina mõisa peahoones. Mõis on rajatud aastatel 1623-1654 ning saanud mõisate registrisse 1643.aastal. Suuremad ümberehitustööd on mõisas toimunud 18.sajandi keskel ja 1860tel aastatel, koolide tarvis oli mõis kohandatud pärast selle riigistamist.

1919. aastast oli mõis koolide käsutuses, kuhu algul paigutati Orina Kõrgem Algkool, seejärel Järva- Jaani Tütarlaste Täienduskool (1924), mis  hiljem reorganiseeriti kodumajanduskooliks (1938).

Aastatel 1947–1996 oli mõisa peahoone Järva-Jaani kutsekooli kasutuses, kus õpetati põllumajanduse mehhaniaatoreid, kombainereid, autojuhte. Mõisahoones on säilinud traktoristide õpetamiseks rajatud tehnika pöördlava (1971.aastast õpetaja Helmut Vajakase eestvedamisel),  teisel korrusel on muuseumitoad, kus kajastatakse killukest Järva-Jaani kihelkonna, valla ja koolide loost.

Kooliajaloo väljapanekuga alustati 1999. aastal ning järk-järgult täitusid ka teised toad koduloolise materjaliga. MTÜ Järva-Jaani Muuseum registreeriti 2004. aastal ning 2014. aastal täitub 10 aastat muuseumitegevuse algusest mõisahoones.  Mõisahoones on ruumid Järva-Jaani koolis kodundustundide läbiviimiseks (köök ja õppeklass).

Külastuspäevadel on võimalik tutvuda mõisa ja koolide ajalooga ning kohaliku kultuurilooga.

Kuna mõis vajab suuremaid investeeringuid täielikuks renoveerimiseks, pakume huvilistele ja külastajatele  vaatamiseks seda, mida pooleldi remonditud ruumides näidata saab.

 

Arendustegevus Orina mõisas:

Mõisakoolide Ühingu kaudu saadi renoveerimisprojekti jaoks toetust 2008.

2011-2012.aastal teostati mõisas renoveerimistöid, mille käigus paigaldati  keskküttesüsteem ja teostati sanitaartehnilisi töid ning osaliselt uuendati elektrisüsteem. Abi tööde teostamiseks saadi PRIA LEADER projektist.

2013.aastal saadi toetus Eesti Kultuurkapitalilt, et lõpetada WCde välja ehitamine.

2014.aastal jätkuvad renoveermistööd elektri paigaldamisega II korruse muusuemiruumidesse ning mõisale uue sissepääsutrepi ehitamisega.

Muuseumi aadress:

Mõisa tee 8

Järva-Jaani alev

73301 Järva maakond

Postiaadress:

Pikk 1

Järva-Jaani alev

73301 Järva maakond

 

Info: 515 3638 Silva Kärner

renraks@gmail.com
www.jjmuuseum.ee

www.jjts.ee

Toimetaja: ILME KUKK

MTÜ Jürimardi talumuuseum

13.08.14

Jürimardi talumuuseum

Metsla küla

Järva-Jaani vald

73307 Järva maakond

 

Jürimardi talumuuseum asub Metsla külas Jürimardi talu naabruses asuvas omaaegses uusmaasaaja poolt ehitatud hoones. Hoone koosneb eluruumidest, laudast , küünist ja aidast. Nimetatud ruumidest esimene ja viimane osa on sisustatud valdavalt esemetega Jürimardi talust (rajatud siia 1875.a.). Eluruumides on nii mööbel kui ka kõikvõimalikud tarbeesemed, aidas tööriistad, hoburakmed, mesindustarbed jms. Saab tutvuda ka hobu-põllutööriistadega.

Mainitud ruumides avati muuseum külastajaile 2007. aastal, alates 2009. aastast on muuseum registreeritud kultuuriministeeriumis avalik-õigusliku eramuuseumina, mida alates 2012. aastast haldab MTÜ Jürimardi talumuuseum.

Lisaks tutvumisele museaalidega on tutvustatud leivaküpsetamist ja koduvõi tegemist. Muuseumi ees on korraldatud suguvõsa kokkutulekuid, võetud vastu külalisesinejaid Soomest ja Hollandist. Samas toimusid ka Filmitalgute Järvamaa võtted.

Külastamiseks on muuseum avatud aastaringselt eelneva kokkuleppimisega telefoni teel: 38 20 071, 53 339 251, või  e-post: jurimardi@hot.ee

Muuseumi on koondatud esemed, mis on valdavas enamuses pärit Jürimardi talust, mis on rajatud siinse koha peale 1875. aastal.

Museaalid võib jagada järgmisteks kogumiteks: Põllutööriistad ja -masinad, hobusõidukid ja –rakmed, mööbel, tarbeesemed, tööriistad ja abinõud, kööginõud ja -tarbed, lambid ja laternad, kudumine ja õmblus, linatöötlus, piimandus, mõõduriistad ja kaalud, mesindus, sõidukid ja sporditarbed, aparaadid ja muusika, kooli- ja kirjatarbed, meditsiin, religioon, isiklikud asjad ja dokumendid, riietusesemed ja jalanõud, militaaresemed, mänguasjad, raamatud (ilukirjandus, õpikud, lasteraamatud, religioossed raamatud, kalendrid – vanim 1884. a.), ajakirjade üksiknumbrid ja aastakäigud – vanim – 1892.a.).

Kokku on muuseumi kogus üle 1000 museaali.

Muuseumi hooneks on Jürimardi talu kõrval asuva ja kunagise uusmaa-saaja poolt ehitatud palkhoone, mis koosneb eluruumidest, laudast, rehealusest ja aidast.

 

Pildid talumuuseumist

Toimetaja: ILME KUKK

Johan Pitka tubamuuseum

13.08.14

Johan Pitka Tubamuuseum

Jalgsema küla

Järva-Jaani vald

73304 Järva maakond

 

Tubamuuseum asub Jalgsema külamajas (Järva-Jaani vald). Muuseumi kahes toas tutvustatakse Kaitseliidu Järva Maleva taastamise lugu ja Jalgsema külast pärit Eesti riigi suure kodaniku Johan Pitka elulugu.

Muuseum on avatud etteteatamisel tel 5346 4913 või 5344 5996.

Muuseumi külastus on tasuta.

Toimetaja: ILME KUKK