Järva-Jaani valla üldplaneering

11.01.17
JÄRVA-JAANI VALLA ÜLDPLANEERING
 
1. 25.03.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 13 "Järva-Jaani valla üldplaneeringu ülevaatamine ja elluviimise jätkamine"
 
2. 27.08.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 29 "Järva-Jaani valla üldplaneeringu kehtestamine"

 

3. Järva-Jaani alev

4. Järva-Jaani vald

5. Seletuskiri

6. Lisad

7. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

8. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

9. Jalgsema küla

10. Karinu küla

11. Kooskõlastused

12. Kuksema küla

13. Metstaguse küla

14. Järva-Jaani alevi reoveekogumisala piirid

15. Karinu küla reoveekogumisala piirid

16. Reoveekogumisalade jooniste tingmärgid

Toimetaja: ILME KUKK