Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest 20.07.2016 korraldusele nr 219

21.07.16

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu, so 20.07.2016 korraldusele nr 219 „Kasutusloa väljastamine" allkirjastamine, kuna ametiisiku (vallasekretär) asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

 

Toimetaja: ARTO SAAR