Järvamaal käivitus ESF projekt hoolekandeteenuste arendamiseks Järvamaa omavalitsustes

8.03.17

Paide Linnavalitsuse projekt sai Euroopa Sotsiaalfondist ligi 294 356€ toetust, et aidata maakonna inimesi tööturule sisenemisel ja tööl püsimisel. Projektiga on võimalik osutada tööealistele erivajadustega inimestele nende toimetuleku parandamiseks tugiisikuteenust ja isikliku abistaja teenust ning tööealistele inimestele nende hoolduskoormuse vähendamiseks koduteenust.

Tugiisikuteenus on inimeste toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu juhendamist ja motiveerimist.

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puudega füüsilist kõrvalabi vajava täiskasvanud inimese iseseisvat toimetulekut ning vähendada seadusjärgse hooldaja hoolduskoormust.

Koduteenuse eesmärk on toetada täisealiste inimeste iseseisvat ja turvalist toimetulekut nende kodus, et vähendada seadusjärgse hooldaja hoolduskoormust.

Projektiga pakutavad teenused on Sotsiaalhoolekande seaduse järgi kohalike omavalitsuste korradada. Projektis osalevad  Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Koeru, Roosna-Alliku, Türi, Väätsa, Käru vallad ning Paide linn. Projekt kestab 2018.a lõpuni, selle kogumaksumus on 377600€, millest omavalitsused maksavad kokku 83244€.

Huvilistel palun pöörduda teenuste saamiseks oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Infot saab ka projektijuhilt Tiina Larvenilt, tel 5189259, e-mail tlarven@gmail.com.

 

Toimetaja: ILME KUKK