Võllaste puhke- ja virgestusala suusarajale välisvalgustuse paigaldamine

8.09.17

Järva-Jaani Vallavalitsus paigaldas PRIA Leader-programmi toetusega Võllaste puhke ja virgestusala  2 km pikkusele suusarajale välisvalgustuse.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid: Võllaste tervise- ja virgestusala 2 km pikkusele suusarajale on rajatud välisvalgustus, tänu millele saavad inimesed kasutada suusarada ka pimedamal ajal. See läbi suureneb ka külastajate arv ning Järva-Jaani vald muutub atraktiivsemaks. Suusaradade välisvalgustuse rajamine aitab kaasa kogukonna ajakohase vabaaja tegevuste osutamisele. Projekt omab positiivset mõju nii elukeskkonna kvaliteedile kui ka piirkonna arengule ja mainele. Läbi tervisespordi võimaluste täiustumisele, paraneb inimeste füüsiline tervis ja ka enesetunne. Valikute ja võimaluste kasv aitab kaasa piirkonna arengule ja parandab mainet. 

Toimetaja: ILME KUKK