Soojamajanduse arengust alevi põhjaosas

9.11.17

 

Soojamajanduse areng alevi põhjaosas

Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte arendamisel astusime suure sammu kaasaegse soojamajanduse arendamise suunas. Septembri lõpuks valmis kaugküttetorustike pikendus Järva-Jaani lasteaia ja hostelini. Lisaks loodi ühendusvalmidus veel kahele hoonele, loodavale Järva-Jaani muuseumide keskuse hoonele (Lai tn 1) ja perspektiivsele planeeritavale munitsipaalüürimajale (Lai tn 2). Toasooja toodab AS E-Piim Tootmine hakkepuidul töötav katlamaja, mille kaugküttetorustike abil oli juba varem ühendatud, gümnaasiumihoone, võimla ja Orina mõisahoone. Nüüd lisandusid siis varasemalt elektriküttel töötanud lasteaed ja põlevkiviõliküttel töötanud hostel. Kaugküttetorustik ehitati läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu struktuurifondide toetuse (50%) kaasabil ja Järva-Jaani valla omavahendite (50%) arvelt. Valminud torustiku pikkuseks on 504 m, ehitas AS Magma, ehituse maksumuseks kujunes koos käibemaksuga 118 456 eurot, kogu projekti maksumuseks koos projekteerimise ja omanikujärelevalve teostamisega 130 123 eurot.

Tagamaks tõrgeteta ja soojakadudeta  kütmine, rekonstrueerisime valla omavahendite arvelt täielikult ka kolm soojasõlme (lasteaias, hostelis ja E-Piim katlamajas). Töid teostas AS Napal ja tööde kogumaksumuseks kujunes 86 394 eurot.

 

Uku Talvik

abivallavanem

  Katlamaja soojasõlm

  Torustiku ehitus

Toimetaja: ILME KUKK

Valvekaamerate paigaldamine Järva-Jaani alevisse

23.10.17

 

Projekt „Valvekaamerate paigaldamine Järva-Jaani alevisse"

Järva-Jaani Vallavalitsus paigaldas PRIA Leader-programmi toetusega Järva-Jaani alevisse kolm uut ja kvaliteetsemat valvekaamerat.

Projekti raames paigaldati järgmistesse kohtadesse valvekaamerad:

1)    Järva Tarbijate Ühistule kuuluva Jaani tn 1 hoone seinale paigaldati pöördkaamera, mis hõlmab varasemaga võrreldes keskväljaku ala laiemalt;

2)    Laiale tänavale, Grossi poe vastas olevate prügikonteinerite juures olevale tänavavalgustusposti külge;

3)    Järva-Jaani vallamaja seinale, mis salvestab nii vallamaja kui ka kultuurimaja juures toimuvat. 

Toimetaja: ILME KUKK

Võllaste puhke- ja virgestusala suusarajale välisvalgustuse paigaldamine

8.09.17

Järva-Jaani Vallavalitsus paigaldas PRIA Leader-programmi toetusega Võllaste puhke ja virgestusala  2 km pikkusele suusarajale välisvalgustuse.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid: Võllaste tervise- ja virgestusala 2 km pikkusele suusarajale on rajatud välisvalgustus, tänu millele saavad inimesed kasutada suusarada ka pimedamal ajal. See läbi suureneb ka külastajate arv ning Järva-Jaani vald muutub atraktiivsemaks. Suusaradade välisvalgustuse rajamine aitab kaasa kogukonna ajakohase vabaaja tegevuste osutamisele. Projekt omab positiivset mõju nii elukeskkonna kvaliteedile kui ka piirkonna arengule ja mainele. Läbi tervisespordi võimaluste täiustumisele, paraneb inimeste füüsiline tervis ja ka enesetunne. Valikute ja võimaluste kasv aitab kaasa piirkonna arengule ja parandab mainet. 

Toimetaja: ILME KUKK