Info Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse uute tasuta teenuste kohta

14.03.14

TASUTA KARJÄÄRITEENUSED

ERIALASE HARIDUSETA TÖÖTAVALE TÄISKASVANULE

 

Täiskasvanutel, kellel puuduvad kutse- ja erialaoskused,

on suurem oht tööturult välja langeda.

 

Oleme abiks töötavatele erialase hariduseta täiskasvanutele kindlustunde loomisel tööturul toimetulekuks ja püsimajäämiseks, positiivse enesehinnangu kujundamisel ja isikliku ning tööalase karjääri planeerimisel.

 

  1. Pakume karjääriinfot (teavet hariduse, tööturu, elukutsete ja nende omavaheliste seoste kohta) ja karjäärinõustamist (tegevusi, mis aitavad ennast paremini tundma õppida ja oma võimeid, oskusi ning huvisid töömaailma ja enda vajadustega seostada) nii grupitegevustena kui ka individuaalse nõustamisena.
  2. Otsime üheskoos vastuseid küsimustele, kuidas olla motiveeritud ja tööandjate silmis hinnatud töötaja.
  3. Osutame karjääriteenuseid (karjäärinõustamine ja infopäringutele vastamine) ka telefoni, e-kirja,  facebooki ja keskuse kodulehe kaudu (kontaktid kodulehel www.kenk.ee).
  4. Meie keskuses töötavad pikaajalise töökogemusega karjäärispetsialistid Heidi Antons ja Sirli Kriisa.
  5. Enamasti tegutseme keskuses, aga tuleme grupinõustamiste ja töötubade läbiviimiseks abiotsijale ka lähemale, nt. ettevõttesse, valla või küla keskusesse, …

Info:  heidi.antons@gmail.com, tel. 55670722

 Nõustamistele registreerimine: kriisasirli@gmail.com, tel. 56158381.

Teenust pakume ESF projekti „Täiskasvanutele karjääriinfo vahendamise ja –nõustamise metoodikapaketi koostamine" toel ning see on tasuta!

Toimetaja: ILME KUKK