Ootame sind Järva-Jaani Gümnaasiumisse

7.12.16
Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Gümnaasiumi 2017/2018 õppeaasta koolivaheaegade kehtestamine

Järva-Jaani Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel tasu suuruse kehtestamine

Järva-Jaani Gümnaasiumis õppekavalise mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolituse läbiviimiseks teenuse hinna kehtestamine

7.12.16
20.09.2016 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 252 "Järva-Jaani Gümnaasiumis õppekavalise mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolituse läbiviimiseks teenuse hinna kehtestamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Gümnaasiumis õppekavavälise mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolituse läbiviimiseks teenuse hinna kehtestamine

9.11.16

20.09.2016 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 251 "Järva-Jaani Gümnaasiumis õppekavavälise mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolituse läbiviimiseks teenuse hinna kehtestamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Huviringide juhtide töö korraldamine ja tasutamine

ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2009-2013 kinnitamine