TEADE Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande valmimise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta OÜ Karinu PM Metsla külas Reva kinnistul

11.02.16

 Järva-Jaani Vallavalitsus teatab

Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

 

Järva-Jaani Vallavalitsuse 21. aprilli 2015. a korraldusega nr 147 lõpetati Karinu PM OÜ 500 pealise robotlauda keskkonnamõjude hindamise (KMH) menetlus  Järva-Jaani vallas Metsla külas Reva kinnistul katastritunnusega 25702:004:1840 ja algatati uus KMH menetlus seoses 1447 lüpsilehma ja 1231 pealise noorkarja lautade rekonstrueerimise ja laiendamise kavatsusega Metsla külas Reva kinnistul katastritunnusega 25702:004:1840.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatuse jätkamine piima tootmiseks, tootmise laiendamine ja keskkonnanõuetele vastavuse parandamine.

Selleks soovib Karinu PM OÜ olemasolevas farmikompleksis ellu viia laiendustegevuse ning suurendada loomakohtade arvu. Kavandatava tegevuse korral on Reva suurfarmis kokku lüpsilehmi (sh kinnislehmad ja poegivad lehmad) 1447 ja noorloomi 1231. Loomi peetakse farmis vabapidamisel ning farmis tekib nii tahesõnnikut kui vedelsõnnikut.

 

Arendaja on OÜ Karinu PM (aadress: Karinu küla Järva-Jaani vald Järvamaa 73302; kontaktisik Erkki Freibach, tel. +372 520 4720, e-post: erkki@kreedo.ee ).

 

Otsustaja on Järva-Jaani Vallavalitsus, kontaktisik Uku Talvik, tel. +372 505 0218 , e-post: uku@jjaani.ee.

 

Keskkonnamõju hindamise ekspert on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ), kontaktisik Silver Lind (aadress: Tõnismägi 3A-15, Tallinn 10119, tel. +372 611 7696, e-post: silver@environment.ee).

 

Järelevalve teostaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, Wiedemanni 13, 72213 Türi, tel. +372 384 8688; e-post: jarva@keskkonnaamet.ee

 

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse ja aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.veebruar kuni 02.märts 2016 (incl)Järva-Jaani Vallavalitsuses kantseleis aadressil: Pikk 56, Järva-Jaani, 73301 Järvamaa, vallavalitsuse lahtioleku aegadel; Järva-Jaani valla veebilehel http://jjaani.kovtp.ee ; Järva-Jaani Raamatukogus Jaani tn 1, Järva-Jaani; Karinu Raamatukogus Järve tee 4, Karinu küla.

KMH aruande avaliku väljapanekute kestel tekkinud ettepanekute esitamise tähtaeg on 03.märts 2016.a. kell 10.00. Ettepanekud saata kirjalikult postiaadressil: Järva-jaani Vallavalitsus, Pikk tn 56, Järva-Jaani, 73301 Järvamaa või e-posti aadressil: info@jjaani.ee

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 03.märtsil 2016 algusega kell 17.30 Karinu külamajas. Järve tee 4, Karinu küla.

 

Lisas:

1. Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus 08.02.2016 nr 64 "OÜ Karinu PM Reva farmikompleksi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine"

2. OÜ Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne

 

Toimetaja: ILME KUKK

OÜ Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamise“ programmi heakskiitmine

8.02.16

Lisas: Keskkonnaameti kiri 17.07.2015 nr HJR 6-7/15/10246-7„OÜ Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamise" programmi heakskiitmine

Toimetaja: ILME KUKK

TEADE keskkonnamõju hindamise programmi valmimise, programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta Karinu PM OÜ Metsla külas Reva kinnistul

22.07.15

Järva-Jaani Vallavalitsus teatab

Keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

 

Järva-Jaani Vallavalitsuse 21. aprilli 2015. a korraldusega nr 147 lõpetati Karinu PM OÜ 500 pealise robotlauda keskkonnamõjude hindamise (KMH) menetlus  Järva-Jaani vallas Metsla külas Reva kinnistul katastritunnusega 25702:004:1840 ja algatati uus KMH menetlus seoses 1440 lüpsilehma ja 1230 pealise noorkarja lautade rekonstrueerimise ja laiendamise kavatsusega Metsla külas Reva kinnistul katastritunnusega 25702:004:1840.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatuse jätkamine piima tootmiseks, tootmise laiendamine ja keskkonnanõuetele vastavuse parandamine.

Selleks soovib Karinu PM OÜ olemasolevas farmikompleksis ellu viia laiendustegevuse ning suurendada loomakohtade arvu. Kavandatava tegevuse korral on Reva suurfarmis kokku lüpsilehmi (sh kinnislehmad ja poegivad lehmad) 1440 ja noorloomi 1230. Loomi peetakse farmis vabapidamisel nin farmis tekib nii tahkesõnniku kui vedelsõnnikut.

 

Arendaja on OÜ Karinu PM (aadress: Karinu küla Järva-Jaani vald Järvamaa 73302; kontaktisik Erkki Freibach, tel. 520 4720, e-post: erkki@kreedo.ee).

 

Otsustaja on Järva-Jaani Vallavalitsus, kontaktisik Uku Talvik, tel. 505 0218 , e-post: uku@jjaani.ee.

 

Keskkonnamõju hindamise ekspert on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ), kontaktisik Silver Lind (aadress: Tõnismägi 3A-15, Tallinn 10119, tel. +372 611 7696, e-post: silver@environment.ee).

 

Järelevalve teostaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, Wiedemanni 13, 72213 Türi, tel. +372 384 8688; e-post: jarva@keskkonnaamet.ee

 

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega ja programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 11.mai kuni 26.mai 2015 Järva-Jaani Vallavalitsuses kantseleis aadressil: Pikk 56, Järva-Jaani, 73301 Järvamaa, vallavalitsuse lahtioleku aegadel; Järva-Jaani valla veebilehel  http://jjaani.kovtp.ee; Järva-Jaani Raamatukogus Jaani tn 1, Järva-Jaani; Karinu Raamatukogus Järve tee 4, Karinu küla.

KMH programmi avaliku väljapanekute kestel tekkinud ettepanekute esitamise tähtaeg on 27.mai 2015.a. kell 10.00. Ettepanekud saata kirjalikult postiaadressil: Järva-Jaani Vallavalitsus, Pikk tn 56, Järva-Jaani, 73301 Järvamaa või e-posti aadressil: info@jjaani.ee

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 27. mail 2015 algusega kell 17.30 Karinu külamajas. Järve tee 4, Karinu küla.

 

Lisas:

1. OÜ Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueerimise ja laiendamise KMH programm.

2. OÜ Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueerimise ja laiendamise KMH programmi avaliku arutelu protokoll 27.05.2015 (Lisa 2).

3. Keskkonnaameti ettepanekud 28.05.2015 (Lisa 3).

4. Vastused Keskkonnaameti ettepanekutele 15.06.2015 (Lisa 3).

 

Toimetaja: ILME KUKK

TEADE keskkonnamõju hindamise lõpetamise ja uue algatamise kohta Karinu PM OÜ Metsla külas Reva kinnistul

24.04.15

     Järva-Jaani Vallavalitsus teatab

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse1 § 3 punkti 1, § 6 lõike 1 punkti 27, § 7 punkti 1, § 9, § 11 lõike 2 ja 3 ning Järva-Jaani Vallavalitsuse 21.04.2015 korralduse nr 147 alusel:

  1. Lõpetada Karinu PM OÜ  500 pealise robotlauda keskkonnamõjude hindamise (KMH) menetlus Reva kinnistul (25702:004:1840), Metsla külas, Järva-Jaani Vallas.
  2. Algatada uus KMH menetlus seoses 1240 pealise lüpsikarjalauda ning 640 pealise noorkarjalauda ehituse planeerimiseks Reva kinnistul (25702:004:1840), Metsla külas, Järva-Jaani Vallas.

Otsustaja on Järva-Jaani Vallavalitsus, Pikk tn 56, Järva-Jaani 73301, tel 386 3377, e-post: info@jjaani.ee, kontaktisik Uku Talvik

Arendaja on osaühing Karinu PM, Karinu küla, Järva-Jaani vald 73302, tel 520 4720, e-post: erkki@kreedo.ee, kontaktisik Erkki Freibach.

Keskkonnamõju hindamise menetluse lõpetamise ja uue keskkonnamõjude hindamise algatamise korraldusega saab tutvuda Järva-Jaani Vallavalitsuses, Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, tööpäeviti kl 09:00-12:00 ja 13:00-15:00.

Toimetaja: ILME KUKK

TEADE keskkonnamõju hindamise programmi aruande valmimisest, avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust OÜ Metstaguse Agro Tamme farmi rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

26.01.15
Järva-Jaani Vallavalitsus teatab

METSTAGUSE AGRO OÜ planeeritava Tamme farmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

 

Keskkonnamõju hindamise algatas Järva-Jaani Vallavalitsus oma 19. juuni 2014 korraldusega  nr 203.

 

Arendaja on OÜ METSTAGUSE AGRO, aadress: Kase 1, 73301 Järva-Jaani alev, tel 5021263, e-post: teet@kreedo.ee, kontaktisik Teet Kallakmaa.

 

Otsustaja on Järva-Jaani Vallavalitsus, Pikk tn 56, Järva-Jaani 73301, tel 386 3377, faks 386 3001, e-post: info@jjaani.ee, kontaktisik Uku Talvik, e-post: uku@jjaani.ee.

 

Keskkonnamõju hindamise ekspert on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, aadress: Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn, tel 6117697, e-post: kaire@environment.ee , kontaktisik Kaire Taidre.

Järelevalve teostaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, Wiedemanni 13, 72213 Türi, tel 384 8688; faks 385 7118, e-post: jarva@keskkonnaamet.ee .

 

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on rekonstrueerida olemasolevate lautade loomade pidamise tehnoloogiad ning sellest tulenevalt ehitada juurde keskkonnakompleksloaga lubatud loomade arvu paremaks mahutamiseks 200 kohaline laut lüpsilehmadele.

 

Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandega saab tutvuda Järva-Jaani Vallavalitsuses, asukoht Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, tööpäeviti kl 09:00-12:00 ja 13:00-15:00, Järva-Jaani ja Karinu raamatukogudes lahtioleku aegadel ning Järva-Jaani valla koduleheküljel: http://jjaani.kovtp.ee

 

KMH aruande avalik väljapanek kestab 30.01.2015 kuni 12.02.2015.  Avaliku väljapaneku kestel tekkinud ettepanekute esitamise tähtaeg on 13.veebruar kell 10.00. Ettepanekud esitada kirjalikult valla kantseleisse. Programmi avalik arutelu toimub 17.veebruaril 2015 kell 17.30 Järva-Jaani vallamaja II korruse saalis, Pikk tn 56, Järva-Jaani alev.

 

Toimetaja: ILME KUKK

TEADE keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku pikendamisest ja avalikust arutelust OÜ Metstaguse Agro Tamme farmi rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

2.12.14
      Järva-Jaani Vallavalitsus teatab

Metstaguse Agro OÜ poolt Järva-Jaani vallas Kuksema külas Tamme laut maaüksusel  planeeritava Tamme farmi rekonstrueerimise ja laiendamise  keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamise tähtaja pikendamist kuni 09.12.2014.

 

Avalikult väljapandud  KMH programmiga saab tutvuda Järva-Jaani Vallavalitsuses, Pikk tn 56 Järva-Jaani alev, tööpäeviti kl 9-12 ja 13-15 ning Järva-Jaani valla kodulehel: http://www.jjaani.ee

 

Avaliku väljapaneku kestel tekkinud ettepanekute esitamise tähtaeg on 10.detsember kell 10.00. Ettepanekud esitada kirjalikult valla kantseleisse. Programmi avalik arutelu toimub 10.detsember 2014 kell 17.30 Järva-Jaani vallamaja II korruse saalis, Pikk tn 56, Järva-Jaani alev.

Toimetaja: ILME KUKK

TEADE keskkonnamõju hindamise programmi valmimisest, avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust OÜ Metstaguse Agro Tamme farmi rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

27.11.14
Järva-Jaani Vallavalitsus teatab

keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust keskkonnamõjude hindamiseks Metstaguse Agro OÜ poolt Järva-Jaani vallas Kuksema külas Tamme laut maaüksusel  planeeritavast Tamme farmi rekonstrueerimisest ja laiendamisest.

 

Keskkonnamõju hindamise algatas Järva-Jaani Vallavalitsus oma 19. juuni 2014 korraldusega  nr 203.

 

Arendaja on OÜ METSTAGUSE AGRO, aadress: Kase 1, 73301 Järva-Jaani alev, tel 5021263, e-post: teet@kreedo.ee, kontaktisik Teet Kallakmaa.

 

Otsustaja on Järva-Jaani Vallavalitsus, Pikk tn 56, Järva-Jaani 73301, tel 386 3377, faks 386

3001, e-post: info@jjaani.ee, kontaktisik Uku Talvik, e-post: uku@jjaani.ee.

 

Keskkonnamõju hindamise ekspert on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, aadress: Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn, tel 6117697, e-post: kaire@environment.ee , kontaktisik Kaire Taidre.

 

Järelevalve teostaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, Wiedemanni 13, 72213 Türi, tel 384 8688; faks 385 7118, e-post: jarva@keskkonnaamet.ee .

 

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on rekonstrueerida olemasolevate lautade loomade pidamise tehnoloogiad ning sellest tulenevalt ehitada juurde keskkonnakompleksloaga lubatud loomade arvu paremaks mahutamiseks 200 kohaline laut lüpsilehmadele.

 

Keskkonnamõju hindamise algatamise korralduse ja KMH programmiga saab tutvuda Järva-Jaani Vallavalitsuses, asukoht Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, tööpäeviti kl 09:00-12:00 ja 13:00-15:00 ning Järva-Jaani valla koduleheküljel:  http://www.jjaani.ee/

 

 

KMH programmi avalik väljapanek kestab 20.11.2014 kuni 03.12.2014.  Avaliku väljapaneku kestel tekkinud ettepanekute esitamise tähtaeg on 04.detsember kell 10.00

Ettepanekud esitada kirjalikult valla kantseleisse.

Programmi avalik arutelu toimub 04.detsember 2014 kell 17.30 Järva-Jaani vallamaja II korruse saalis, Pikk tn 56, Järva-Jaani alev

Toimetaja: ILME KUKK

Keskkonnamõju hindamise algatamine OÜ Metstaguse Agro 200 kohalise lauda ehituse planeerimiseks

30.06.14

Järva-Jaani Vallavalitsus  algatas 19. juuni 2014. a korraldusega nr 203 OÜ Metstaguse Agro 200 kohalise lauda ehituse planeerimiseks keskkonnamõjude hindamise.

 

Osaühing Metstaguse Agro esitas 6. juunil 2014 Järva-Jaani Vallavalitsusele avalduse (registreeritud dokumendiregistris nr 536/9-4.5 all) keskkonnamõjude hindamise algatamise kohta seoses planeeritava 200 kohalise lauda ehituse kavandamisega Järva-Jaani vallas Kuksema külas Tamme laut kinnistul (kat.tunnus: 25702:003:0233).

 

Tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse paragrahvist 5 toob kavandatav tegevus eeldatavalt kaasa täiendava mõju keskkonnale, kuna oluliselt suureneb veiste arv (koguarv 600-700 looma).

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 punkti 1, § 6 lõike 1 punkti 27, § 7 punkti 1, § 9, § 11 lõike 2 ja 3 alusel ning juhindudes Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004 määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus" § 40 lõikest 1 ja Järva-Jaani Vallavolikogu 25.04.2013 määruse nr 10 „Järva-Jaani valla ehitusmäärus" § 19 lõike 2 punktidest 3 ja 7, annab

 

Järva-Jaani Vallavalitsus korralduse:

 

1. Algatada OÜ Metstaguse Agro 200 kohalise lauda ehituse planeerimiseks keskkonnamõjude hindamine.

 

2. Korralduse punktis 1 märgitud keskkonnamõju hindamise korraldab Keskkonna-mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud korras OÜ Metstaguse Agro.

 

3. Avaldada keskkonnamõju hindamise algatamise teade Ametlikes Teadaannetes. Kulud teate avaldamiseks kannab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-süsteemi seaduse § 12 lõike 1 punktile 1 vastavalt OÜ Metstaguse Agro.

 

4. Korraldus jõustub menetlusosalistele, osaühingule Metstaguse Argo Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile) teatavakstegemisest.

 

5. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Järva-Jaani Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Järva-Jaani vallvalitsuse nimel on keskkonnamõju hindamise kontaktisik abivallavanem Uku Talvik, tel. 73863 377, uku@jjaani.ee
Keskkonnamõju hindamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Järva-Jaani Vallavalitsuses, Pikk tn 56, Järva-Jaani alev 73301 Järva maakond.

Toimetaja: ILME KUKK