Hauaplatsi kasutuslepingu vorm

Järva-Jaani kalmistutest

10.10.14

Järva-Jaani valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Järva-Jaani valla haldusterritooriumil asuvate Järva-Jaani valla omandis olevate kalmistute haldamist ja kasutamist. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele. Valla omandis on kolm kalmistut: I kalmistu ehk Kirikaia kalmistu, II kalmistu ehk Tornialuse kalmistu ning III kalmistu ehk Metsakalmistu. Kalmistute kasutamise eeskirjaga on reguleeritud kalmistute heakorranõuded, hauaplatside kasutusse andmise tingimused ja kord, hauaplatside kasutamise tähtaeg ning selle pikendamise tingimused ja kord; matmise kord ja hauaplatside kujundamine ja hooldus (sh hooldamata hauaplatsid).

Hauaplatsi kasutusse andmisest – hauaplatsi kasutajaga sõlmitakse hauaplatsi kasutamise leping, mille tähtaeg võib olla kuni 20 aastat. Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Leping sõlmitakse kasutajaga pikemaks ajaks, s.t kuni 20 aastaks ja kui see tähtaeg saabub, siis saab veel pikendada 20 aastaks jne. Samuti on võimalik lepingut üle anda omastele. Senisel hauaplatsi kasutajal on kohustus sõlmida kalmistuhaldajaga kasutusleping hiljemalt 31.detsembriks 2014. Lepinguid sõlmib Jäva-Jaani Teenus OÜ. Juhul kui ei ole välja kujunenud ja ei ole täpselt selge, kes on hauaplatsi kasutaja, siis peaksid sugulased omavahel kokku leppima, kes võtab endale kasutaja kohustused.

Järva-Jaani Vallavalitsus on liitunud AS SPIN TEK infosüsteemiga Haudi, kalmistute elektroonilise programmiga, mis peaks perspektiivis hõlbustama nii kalmistu haldaja kui ka töötaja tööd. Kodanikele annab programm edaspidi täpse ülevaate oma lähedaste lahkunute matmispaikade kohta, samuti võimaluse andmeid parandada või lisada. Kalmistute registrit saab vaadata www.kalmistud.ee. Inimene leiab oma platsi maetu ees või perekonnanime järgi ja saab ühtlasi teada oma platsi aadressi. Leides vigu, palume teada anda, et need parandada.

Hetkel toimub Järva-Jaani valla kalmistute arhiiviandmete sisestamine. Liigume selles suunas, et oleks võimalik elektrooniliselt suhelda kalmistu haldajaga, sõlmida lepinguid, vaadata kalmulisi jne.

Lisainformatsiooni saamiseks või andmiseks võib ühendust võtta Järva-Jaani valla keskkonnanõunikuga (tel 386 3377,keskkond@jjaani.ee)

 

Järva-Jaani valla kalmistutel hauaplatside kasutuslepinguid saab sõlmida Järva-Jaani Teenus OÜ raamatupidamises esmaspäevast reedeni kella 09.00 – 16.00 (lõuna 12.00-13.00).

lisainformatsioon: tel 386 3331

 

Toimetaja: ILME KUKK

Valla kalmistute registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Hauaplatsi kasutuslepingu vormi kinnitamine

11.01.17
21.02.2012 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 44 "Hauaplatsi kasutuslepingu vormi kinnitamine"
21.02.2012 Järva-Jaani Vallavalitsuse korralduse nr 44 LISA "Hauaplatsi kasutamise lepingu vormi kinnitamine"
Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Valla kalmistute kasutamise eeskiri