Järva Vallavolikogu otsused

8.12.17

OTSUS nr 19 "Järva Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine" 01.12.2017   Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

OTSUS nr 18 "Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine" 01.12.2017

OTSUS nr 17 "Ühekordse hüvitise maksmine ja kasutamata aegumata põhipuhkuse hüvitamine volituste tähtajalisel lõppemisel" 16.11.2017

OTSUS nr 16 "Järva Vallavalitsuse palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja valitsuse liikmete kinnitamine" 16.11.2017

OTSUS nr 15 "Järva Vallavalitsuse palgalistele valitsusliikmetele töötasu ja hüvitiste määramine" 16.11.2017

OTSUS nr 14 "Järva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" 16.11.2017

OTSUS nr 13 "Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" 16.11.2017

OTSUS nr 12 "Järva valla vallavanema valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 11 "Järva vallavanema töötasu määramine" 09.11.2017

OTSUS nr 10 "Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 9 "Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 8 "Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 7 "Järva Vallavolikogu külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 6 "Järva Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 5 "Järva Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 4 "Järva Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 3 "Järva Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 2 "Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" 09.11.2017 "

OTSUS nr 1 "Järva Vallavolikogu aseesimehe valimine" 26.10.2017

Ettepanek volikogu aseesimehe valimiseks 26.10.2017

Ettepanek volikogu aseesimehe valimiseks 26.10.2017

Toimetaja: ILME KUKK

Järva valla Valimiskomisjoni otsus 27.november 2017

Järva valla Valimiskomisjoni otsus 13. november 2017