Jäätmeveo hinnad alates 01.07.2017

12.07.17

Uued teenustasud Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Roosna-Alliku valdades alates 01.07.2017 järgnevalt:

Konteineri maht   (m3)

Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind koos  käibemaksuga 20%)

Jäätmekott kuni 0,10

1,52

1,82

kuni 0,08

1,21

1,45

kuni 0,14

2,12

2,54

kuni 0,24

2,78

3,34

kuni 0,37

3,63

4,36

kuni 0,66

4,71

5,65

kuni 0,80

5,71

6,85

Kuni 1,10

6,87

8,24

kuni 1,50

9,37

11,24

kuni 2,50

13,38

16,06

kuni 4,50

24,08

28,90

 

Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust tel. 738 67 00 või e-posti aadressil: tartu@keskkonnateenused.ee

Toimetaja: ILME KUKK

Jäätmeid sortides hoiad tervist ja ümbritsevat keskkonda

Sinise pakendikonteineri paigutamine Kase tn 5

24.05.16

Seoses Grossi poe vastu tellitud uue kollase segapakendikonteineriga ning järelvalve tõhustamisega tuli sinine paberikonteiner teisaldada mänguväljaku maaüksusele. Koht jäi aga liialt kõrvaliseks ning nüüdsest on sinise konteineri lõplik asukoht keskkonnajaama juures (Kase tn 5), kuhu sinist konteinerit ka vajati.
Alevis on kolm avalikku paberi- ja papikonteinerit järgmistes kohtades: 1) Kase tn 5, 2) E-Piima vastas 3) Gümnaasiumi juures. Lisaks asub üks avalik paberi- ja papikonteiner Karinul.

Vabandades ebamugavuste pärast,
Järva-Jaani valla keskkonnanõunik Mariliis Hommik

keskkond@jjaani.ee

386 3377

 

Toimetaja: ILME KUKK

Muudatused jäätmeveos alates 1. maist 2016

2.03.16

Anname teada, et AS Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb.

Eelmise aasta lõpus kuulutati välja uus jäätmeveohange, mille tulemusena tunnistati Järva-Jaani valla piirkonnas soodsaima hinna pakkujaks jätkuvalt AS Eesti Keskkonnateenused. Kuigi vedaja jääb samaks, võivad jäätmevaldaja jaoks muutuda senised harjumuspärased jäätmeveo päevad ja muutub jäätmemahuti tühjenduse hind.

Uus korraldatud jäätmevedu hakkab kehtima alates 01. maist 2016 ja kestab kolm aastat kuni 30. aprillini 2019.

Sellega seoses saadab AS Eesti Keskkonnateenused kõikidele jäätmevaldajatele uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid  jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenindusega telefonil 73 86 700  või e-posti aadressil tartu@keskkonnateenused.ee, et üle täpsustada teie postiaadress.

Samuti kehtib suhtluseks vedajaga lühinumber 1919.

 

Konteinereid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:

Mahuti suurus          Hind € km-ga

kilekott kuni 100 l

ja kuni 10 kg             1.46
80 l mahuti               1.18
140 l mahuti             2.05
240 l mahuti             2.69
370 l mahuti             3.52
600 l mahuti             4.14
800 l mahuti             5.52
1100 l mahuti           6.65
1500 l mahuti           9.06

2500 l mahuti           12.95
4500 l mahuti            23.29

 

Daisy Alatare

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

www.kejhk.ee

Toimetaja: ILME KUKK

Kampaania, mis õpetab inimesi õigesti ahju kütma ja jäätmeid sortima

29.02.16
 
Oleme koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Päästeameti, Keskkonnainspektsiooni ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega tegemas KIKI toel kampaaniat, mis õpetab inimesi õigesti ahju kütma ja jäätmeid sortima.
 
Infot ohutu kütmise ja jäätmete sortimise kohta leiad ahi.envir.ee. Loe Bioneerist www.bioneer.ee/tegutse/sortimine lisainfot sortimise kohta.
 
Piirkondade kohta käiv info: www.bioneer.ee/tegutse/sortimine/aid-17271
 
Katrin Jõgisaar
Bioneeri peatoimetaja
MTÜ Ökomeedia
(reg. 80244199)
Tigupost: Tammsaare tee 139-82, Tallinn, 12914

5257794, 6624605, Katrin@Bioneer.ee
Pressiteated ja kaastööd on oodatud info@bioneer.ee

 

Toimetaja: ILME KUKK

Info jäätmevaldajatele , kellel on ühismahutite ja perioodilise vabastuste korraldused

24.04.17

Lugupeetud jäätmevaldajad!

31.03.2016 lõpevad enamikel Järva-Jaani valla elanikel jäätmeveoga seotud korraldused: ühismahutid ja perioodilised vabastused (nt suvilad).

Uue korralduse jaoks on vaja esitada Järva-Jaani Vallavalitsusele allkirjastatud avaldus (blanketi saab valla keskkonnanõunikult).

Kõik, kes avaldust ei esita, liituvad automaatselt korraldatud jäätmeveoga!


Mariliis Hommik
Järva-Jaani valla keskkonnanõunik
keskkond@jjaani.ee

386 3377

Lisas:

1. AVALDUS Korraldatud jäätmeveo tähtajalise vabastuse/erisuse saamiseks

2. KOKKULEPE Ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Toimetaja: ILME KUKK

Videokaamerate paigaldamise alade ja kohtade määramine

10.01.17

20.02.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 81 "Videokaamerate paigaldamise alade ja kohtade määramine"

Toimetaja: ILME KUKK

Prügikonteinerite juures on videovalve

26.02.15

 VIDEOVALVE KONTEINERITE JUURES  

Aluseks võttes Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus 20.02.2015 nr 81 „Videokaamerate paigaldamise alade ja kohtade määramine"  

1. Määrata ja kinnitada Järva-Jaani valla haldusterritooriumil Järva-Jaani valla vara ja korra kaitseks paigaldatavate videokaamerate alad ja kohad järgmiselt:

1.1 Järva-Jaani vallamaja sissekäik kultuurimaja suunal, asukohaga Pikk tn 56 hoonel Järva-Jaani alev;

1.2 Laial tänaval Viktori alajaama kollaste pakendikonteinerite (2 tk) ning sinise paberikonteineri (1 tk) ava ja ümbrus, asukohaga Grossi toidukaubad hoonel Lai tn 23, Järva-Jaani alev;

1.3 Järva-Jaani Keskväljaku ala, asukohaga A ja O kaupluse hoonel Jaani tn 1, Järva-Jaani alev.

 

2. Jälgimisseadmestiku jälgimise mõjualale eelnevale alale nähtavale kohale paigaldatakse Järva-Jaani Vallavolikogu 29.01.2015 määruse nr 1 „Järva-Jaani vallas jälgimis-seadmestiku paigaldamise, kasutamise ja salvestatud andmete töötlemise ning jälgimisseadmestiku kasutamisest avalikkuse teavitamise kord" § 4 lõike 2 kirjeldusele vastav teabetahvel.

 

Nüüd on viimane aeg prügiveoleping ära teha. Võlglastel on aeg võlad ära maksta, et vedu uuesti käivituks.

Meeleldi aitab jäätmemajanduses tekkivate küsimuste korral Järva-Jaani valla keskkonnanõunik.

Tel: 38 633 77, e-mail: keskkond@jjaani.ee

PAKENDIKONTEINERISSE EI TOHI TUUA: olmejäätmeid (termoseid, jalanõusid, mööblit, riideid), ehitusjäätmeidlaste mähkmeidohtlikke õlisid, haljastus-prahti, sööki täis toidupakendeid.

Vahele jäämisel karistuseks rahatrahv kuni 300 trahviühikut

Toimetaja: ILME KUKK

JÄRVA-JAANI VALLA JÄÄTMEKAVA EELNÕU AVALIK ARUTELU 2015

4.03.16
Lisas: Järva-Jaani valla jäätmekava eelnõu avaliku arutelu protokoll 05.veebruaril 2015
Toimetaja: ILME KUKK

Jäätmeveo info jäätmevaldajatele 2015

4.03.16

Perioodil 01.01.2015 kuni uue jäätmeveohanke võitnud vedaja tööle hakkamiseni osutab teie piirkonnas korraldatud jäätmeveo teenust jätkuvalt AS Eesti Keskkonnateenused.

Oma järgnevat konteineri tühjenduspäeva on võimalik üle küsida telefoni teel klienditeenindusest või valida vedaja kodulehel menüü link kliendile veopäev http://keskkonnateenused.ee/kliendile/kliendile-veopaev/  ja sisestada avanevasse aknasse 7-kohaline kliendinumber, mis algab numbritega 14xxxxx. Kliendinumbri leiab arvelt ka ilma kirjaliku lepinguta klient. Samalt kodulehelt on kliendil võimalus vaadata infot teenindamata objektide kohta.

Tühjendusgraafikute võimalused on olenevalt jäätmevaldaja asukohast: 2 x nädalas, 1 x nädalas, igal 2. nädalal, igal 4. nädalal ehk 28. päeva tagant või igal 12.nädalal ehk 84. päeva tagant. Tühjenduspäevade lugemisel on kindlasti abiks ka nädalapäeva meelde jätmine. Näiteks kui teie tühjendus toimus neljapäeval 01.jaanuaril, siis järgmine tühjendus 28. või 84. päeva järel toimub ka neljapäeval 29. jaanuaril või 26. märtsil. 

 

AS Eesti Keskkonnateenused klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti on 1919
Koduleht: http://www.keskkonnateenused.ee/

 

Daisy Alatare

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Sekretär-registripidaja

Tel: 385 2200

info@kejhk.ee

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Vallavalitsus teatab Järva-Jaani valla jäätmekava aastateks 2015 – 2020 avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust

23.12.14

Järva-Jaani valla jäätmekava aastateks 2015 - 2020 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19. jaanuar kuni 4. veebruar 2015.

 

Ettepanekud ja vastuväited jäätmekava eelnõu kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel ajavahemikul 19. jaanuar kuni 4. veebruarini 2015. a kirjalikult Järva-Jaani Vallavalitsusele aadressil Pikk 56, 73301 Järva-Jaani alev või e-postiga: info@jjaani.ee.

 

Järva-Jaani valla jäätmekava 2015-2020 eelnõuga saab tutvuda Järva-Jaani Vallavalitsuses, asukoht Pikk 56, Järva-Jaani alev, tööpäeviti kl 09:00-12:00 ja 13:00-15:00, Järva-Jaani Raamatukogus, Karinu Raamatukogus ja Järva-Jaani valla koduleheküljel: http://www.jjaani.ee/

 

Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 5. veebruaril 2015 kell 17.30 Järva-Jaani Vallavalitsuse II korruse suures saalis, Pikk 56, Järva-Jaani alev.

 

Lisas:

1) Järva-Jaani Vallavolikogu 18.12.2014 otsus nr 34 "Järva-Jaani valla jäätmekava aastateks 2015 – 2020 eelnõu avalikustamine ja avaliku istungi korraldamine"

2) Järva-Jaani Vallavolikogu 18.12.2014 otsuse nr 34 „Järva-Jaani valla jäätmekava aastateks 2015 – 2020 eelnõu avalikustamine ja avaliku istungi korraldamine" Lisa  Järva-Jaani valla jäätmekava 2015-2020 EELNÕU

 

Toimetaja: ILME KUKK

Pakendikonteinerite kohta info

28.12.16

Pakendikonteinerisse (KOLLANE) käivad ainult PUHTAD pakendid, näiteks:


 • Alumiiniumist joogipurk (panditaara märgita);
 • CD karp;
 • Hapukoore- või hapupiimapakk (tühi kile, loputatud);
 • Jogurtipakk/tops (tühi tetra vm, loputatud);
 • Deodorandi, juukselaki või juuksevahu pudel (tühi);
 • Keefiri-, piima- või kohvikoorepakk (tühi tetra, loputatud);
 • Ketšupi, majoneesi või toiduõli pudel (tühi, loputatud);
 • Ämber (plast, tühi, puhas);
 • Kilekott jm kilepakendid Purgikaaned (metall); (puhtad);
 • Klaapurk (tühi, puhas);
 • Konservikarp (tühi, loputatud);
 • Kosmeetika pakendid metallist, klaasist või plastist (tühi, loputatud);
 • Leivapakend (kile, tühi);
 • Võikarp (plast, tühi, loputatud);
 • Nõudepesu-, šampooni-, palsami jm pudelid (tühi, loputatud);
 • Plastist alus toidule, plastkarp (tühi, loputatud)

EI TOHI TUUA: olmejäätmeid (riideid, jalanõusid, mööblit, termoseid), ehitus-jäätmeid, laste mähkmeid, ohtlikke õlisid, haljastusprahti, sööki täis toidupakendeid

Karistuseks rahatrahv kuni 300 trahviühikut

 

ÄRGE LADUSTAGE PRÜGIKOTTE KONTEINERI KAANELE JA MAHA!

Toimetaja: ILME KUKK

Prügikonteinerite paigutamine E-Piima vastas olevale alale

24.04.17
Siiani Orinas asunud pakendi- ja paberikonteinerid (kollane ja sinine) on jäätmete ebaseadusliku ladestamise tõttu teisaldatud uude kohta: E-Piima vastas olevale alale Mõisa teel. Antud kohta paigaldatakse prooviajaks ka kaamerad, et saaks vastustusele võtta kõik need, kes viskavad ehitus,- ohtlikud või olmejäätmed puhaste pakendite hulka.
 
Mariliis Hommik
Järva-Jaani valla keskkonnanõunik

keskkond@jjaani.ee


Toimetaja: ILME KUKK

Korraldatud jäätmeveo lepingute pikendamine 31.märtsini 2015

19.03.14

Pikendati korraldatud jäätmeveo lepinguid AS-ga Eesti Keskkonnateenused

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendas korraldatud jäätmeveo ainuõigust AS-ga Eesti Keskkonnateenused kuni 31. märtsini 2015.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus ja Eesti Keskkonnateenused AS vahel 17.01.2011 allkirjastatud jäätmeveo leping ja lepingu lisad kehtivad ka pikendatud korraldatud jäätmeveo perioodil.

Lepingu pikendamine tagab senise korraldatud jäätmeveo muutusteta jätkumise maakonnas ning võimaldab ühtlustada jäätmevedu reguleerivaid seadusandlikke akte maakonna kohalikes omavalitsusüksustes.

Elanike jaoks lepingupikendus lisakohustusi kaasa ei too. Jäätmevedaja AS Veolia Keskkonnateenused jätkab prügiveoteenuse osutamist senikehtinud hindadega ja tingimustel.

 

Lisaks tuletame teile meelde, et korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuil tuleb esitada iga aasta 20. jaanuariks (hiljemalt 20. jaanuariks 2014) kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui kinnistuomanikult/jäätmevaldajalt vastavat kinnitust 20. jaanuariks elukohajärgsesse omavalitsusse pole saabunud, loetakse kinnistuomanik/jäätmevaldaja alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vabastuse saamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele kirjalik taotlus, kus näidatakse ära põhjus, miks vabastust taotletakse ning elukoht, kus on liitutud korraldatud veoga. Samuti võidakse teilt küsida lisadokumente, mis näitavad ära vee ja elektrikulu vabastataval objektil ja põhielukohas tasutavaid jäätmeveo arveid.

Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse (ka ühismahuti avalduse) vormid on kättesaadavad kohalikus omavalitsuses või nende kodulehel. Taotluse võib saata skaneeritult või digiallkirjastatult emailile või allkirjastatult posti teel.

 

Palume teil taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!

 

Daisy Alatare

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Sekretär-registripidaja

Tel: 385 2200

daisy@kejhk.ee

Toimetaja: ILME KUKK