Vallavolikogu istungi päevakord 28. septembril 2017

22.09.17

Neljapäeval, 28.09.2017. a Järva-Jaani vallamaja II korrusel (Pikk tn 56 Järva-Jaani alev) algusega kell 15.00 toimuva vallavolikogu istungi

 

PÄEVAKORRA EELNÕU:

1. Istungi päevakorra kinnitamine.

            Ettekandja: volikogu esimees Meelis Mändla

2. Vaba mikrofon.

            Informatsioonid, arvamused, ettepanekud volikogu liikmetelt

3. Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine.

            Ettekandja: volikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Silva Kärner

4. Vallavara valitsemise kord.

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

5. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine.

5.1 Järva-Jaani Muuseum MTÜ'le Orina mõisahoone tasuta kasutamiseks.

5.2 Järva-Jaani Teenus OÜ'le Järvestiku kinnistust ligikaudu 1,1 ha suurune maa-ala.

5.3 Karinu külaselts KARAME MTÜ'le Karame külaplatsi kinnistust ligikaudu 0,3 ha suurune maa-ala.

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

6. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine.

6.1 Järva-Jaani Teenus OÜ'le Paju tee 2 maaüksus.

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

7. Autasustamine Järva-Jaani valla vapi- ja teenetemärgiga.

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

8. Karinu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu kohta arvamuse andmine.

            Ettekandja: keskkonnanõunik Mariliis Hommik

9. Hajaasustusprogrammi projekti aruande heakskiitmine.

            Ettekandja: keskkonnanõunik Mariliis Hommik

10. Järva-Jaani alevis Uuetoa kinnistul algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

11. Järva-Jaani valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine.

            Ettekandja: pearaamatupidaja Kaja Reinberg

12. Järva-Jaani valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine.

            Ettekandja: valla pearaamatupidaja Kaja Reinberg

13. Järva-Jaani Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2017. a I kvartali tööplaani revideerimise tulemuste realiseerimine.

            Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Tiiu Lunts

14. Järva-Jaani valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse arendamise tegevuskava perioodiks 01.09.2017-31.12.2018 kinnitamine.

            Ettekandja: vallavanem Arto Saar

15. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Järvamaa Omavalitsuste Liit.

            Ettekandja: vallavanem Arto Saar

16. Ametliku delegatsiooni koosseisu esindajate määramine.

            Ettekandja: vallavanem Arto Saar

Toimetaja: ILME KUKK