Vallavolikogu istungi päevakord 29. juunil 2017

22.06.17

Neljapäeval, 29.06.2017. a Järva-Jaani vallamaja II korrusel (Pikk tn 56 Järva-Jaani alev) algusega kell 15.00 toimuva vallavolikogu istungi

 

PÄEVAKORRA EELNÕU:

 

1. Istungi päevakorra kinnitamine

            Ettekandja: volikogu esimees Meelis Mändla

2. Vaba mikrofon

            Informatsioonid, arvamused, ettepanekud volikogu liikmetelt

3. Ülevaade projekti „Järva-Jaani vanatehnika muuseumi loomine ja arendamine" tegevustest

            Ettekandja: Järva-Jaani Tuletõrje Selts MTÜ juhatuse liige Tuve Kärner

4. Vallavara otsustuskorras võõrandamine.

4.1 Tuletõrjeauto Järva-Jaani Tuletõrje Selts MTÜ-le

            Ettekandja: majandusnõunik Mari Maltis

5. Uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu kohta arvamuse andmine

            Ettekandja: keskkonnanõunik Mariliis Hommik

6. Karinu II lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta arvamuse andmine

            Ettekandja keskkonnanõunik Mariliis Hommik

7. Rahaliste vahendite jagamine „Hajaasustuse programmi" rakendamiseks Järva-Jaani vallas

            Ettekandja: keskkonnanõunik Mariliis Hommik

8. 2016. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

            Ettekandja: pearaamatupidaja Kaja Reinberg

9. Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

            Ettekandja: pearaamatupidaja Kaja Reinberg

10. Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja palgakorralduse aluste muutmine

            Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Silva Kärner

11. AS Järvamaa Haigla aktsiakapitali suurendamisel uute aktsiate ostmine

            Ettekandja: vallavanem Arto Saar

12. Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise heakskiitmine

            Ettekandja: vallavanem Arto Saar

13. Informatsioonid:

13.1 Haldusreformi hetkeseisust

            Ettekandja: vallavanem Arto Saar

Toimetaja: ILME KUKK