Järva-Jaani Päevakeskus

25.02.16

Järva-Jaani Päevakeskuse KODULEHT

MTÜ JAANILAIA

Lai 18

Järva-Jaani

73301 Järva maakond

 

juhatuse esimees Ines Kurvits

Tel: 386 3192

Järva-Jaani Päevakeskus

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Päevakeskuses igapäevaelu toetamise teenus

9.01.15

 

Järva-Jaani Päevakeskus asub Järva-Jaani vallas, Lai tn. 18 esimesel korrusel (maja pildil)

Järva-Jaani Päevakeskuses on  10 kliendil võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust.  

Teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Teenuse  aluseks  on haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekande teenuse osutamiseks.

 

Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks vajalikud dokumendid:

 * taotlus

 * psühhiaatri hinnang

 * isikut tõendava dokumendi koopia

* Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsus.

 

Igapäevaelu toetamise teenus on suunatud täisealistele isikutele v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi

Teenuse sisu
- rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamine;
- nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
- isiklike ja igapäevaoskuste arendamine;
- ühisürituste korraldamine ja kaasamine nendes osalema;
- kaasamine töösamasesse tegevusse;
- pereliikmete ja lähedaste toetamine;
- suhete arendamine ja kontaktide loomine ning säilitamise oskusi;
- teeme koostööd tugivõrgustikuga;
- arendame aja planeerimise oskusi;

 

Täpsemalt vaata http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/erihoolekanne/

Sotsiaalhoolekande seadus

 

Lisas: Sotsiaalhoolekande seaduse §1131 lõige 1  punkt 31 asutuse kaebuste lahendamise kord.

Toimetaja: ILME KUKK