Hankeplaan 2017

20.02.17

HANKEPLAAN  2017

Jrk.nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise planeeritav aeg

Märkused

1.

Vallamaja WC-de ümberehitus

8. nädal

 

2.

Investeerimislaenu võtmine

10. nädal

 

3.

Vallateede suvise remondi- ja hoolduse hange

10. nädal

 

4.

Päevakeskuse kuuri ehituse hange

11. nädal

 

5.

Kaugkütte soojatorustiku ehituse hange

11. nädal

 

6.

Soojatorustiku ehituse omanikujärelevalve hange

12. nädal

 

7.

Soojasõlmede projekteerimise-ehituse hange

15. nädal

 

8.

Võllaste suusaradade valgustuse projekteerimise-ehituse hange

16. nädal

 

9.

Järva-Jaani alevi tänavate remondi hange

17. nädal

 

10.

Vallamaja vundamendi ja fassaadi remondi hange

19. nädal

 

11.

Turvakaamerate ostu ja paigalduse hange

23. nädal

 

12.

Järve regulaatori projekteerimise hange

24. nädal

 

13.

Kalmistu müüri remondi hange

24. nädal

 

14.

Järva-Jaani – Karinu kergliiklustee maaüksuste jagamise hange

35. nädal

 

15.

Vallateede talihoolduse hange

39. nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK