Hankeplaan 2016

11.03.16

HANKEPLAAN 2016

Jrk nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise planeeritav aeg

Märkused, täpsustused

1.

Vallateede suvine hooldus

11.nädal

 

2.

Kruusateede remont

11.nädal

 

3.

Kivisillutis päevakeskuse ja Keskväljaku WC juurde

12.nädal

 

4.

Vallamaja serveri ruumi ventilatsiooni ehitus

12.nädal

 

5.

Bussi ost

13.nädal

 

6.

Kergliiklustee projekti ekspertiis

14.nädal

 

7.

Järva-Jaani alevi tänavate remont

15.nädal

 

8.

Kase mänguväljaku atraktsioonid

16.nädal

 

9.

Valla teede nimetuste valmistamine ja paigaldus

18.nädal

 

10.

Järva-Jaani järve regulaatori remondi projekt

18.nädal

 

11.

Võllaste parkla + kergliiklustee

19.nädal

 

12.

Võllaste suusaradade valgustus

19.nädal

 

13.

Maamõõdistustööde hanked

20. ja 36.nädal

 

14.

Kalmistu müüri remont

20.nädal

 

15.

Parklate projektid

21.nädal

 

16.

Soojustrassi projekteerimis-ehitushange

23.nädal

 

17.

Valvekaamerate ost ja paigaldus

23.nädal

 

18.

Koopiapaberi ost

36.nädal

 

19.

Vallateede talvine hooldus

39.nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK