Hankeplaan 2015

3.03.16

Hankeplaan  2015

Jrk. nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise planeeritav aeg

Märkused, täpsustused

1.

Arhiveerimistööd

4-5. nädal

läbi viidud

2.

Järva-Jaani Gümnaasiumi tahvelarvutite kasutusrent

8-10. nädal

läbi viidud

3.

Järva-Jaani Kultuurimaja lavavalgustusseadmete ost ja paigaldus

14-15. nädal

 

4.

AjaO haljasala kõnnitee tänavakividega katmine

13-14. nädal

 

5.

Suvine valla teede hooldus

13-14. nädal

 

6.

Järva-Jaani II kalmistu väravatorni katuse remont

15. nädal

 

7.

Järva-Jaani raamatu trükkimine

15. nädal

 

8.

Laia tn remont

15. nädal

 

9.

Veokite parkla projekteerimine

17. nädal

 

10.

Valla teede teeservade niitmine

19. nädal

 

11.

Järva-Jaani – Karinu kergliiklustee projekteerimine

19. nädal

 

12.

Järva-Jaani Gümnaasiumi vana osa vundamendi hüdroisolatsioon ja käsitööklassi ventilatsioon

20-21. nädal

 

13.

Järva-Jaani Gümnaasiumi keemia-füüsikaklassi sisseseade

20-21. nädal

 

14.

Talvine valla teede hooldus

39. nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hankeplaan 2014

3.03.16

Hankeplaan 2014

Jrk. nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise aeg

Märkused, täpsustused

1.

Suvine valla teede hoolduse hange

12. nädal

 

2.

ÜF projekti omafinantseeringu laenu hange

12. nädal

 e-hange

3.

Laia tn kõnnitee taastusremondi hange

15. nädal

 

4.

Munitsipaalmaade mõõdistuse hange

15.nädal

 

5.

Valla kruusateede remondi hange

17.nädal

 

6.

Kultuurimaja toolide ostu hange

31. nädal

 

7.

Arvutite ost Järva-Jaani Gümnaasiumile hange

32. nädal

 

8.

Klassi mööbli(lauad, toolid) ost Järva-Jaani Gümnaasiumile hange

32.nädal

 

9.

Talvine vallateede hoolduse hange

41.nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hankeplaan 2013

3.03.16

Hankeplaan 2013

Jrk. nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise aeg

Märkused, täpsustused

1.

Suvine valla teede hoolduse hange

15. nädal

 

2.

Alevi tänavakatete remondi hange

17. nädal

 

2.

Gümnaasiumi vent.projekti hange

25.nädal

 

3.

Liikluskorraldusvahendite (märgid, viidad) hange

25.nädal

 

4.

Talvine vallateede hoolduse hange

41.nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hankeplaan 2012

3.03.16

Hankeplaan  2012

Jrk. nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise aeg

Märkused, täpsustused

1.

Koopiapaberi hange

4-5.nädal

läbiviidud

2.

Järva-Jaani valla ÜVK kava korrigeerimise hange

11. nädal

läbiviidud

2.

Suvine valla teede hoolduse hange

17. nädal

läbiviidud

3.

Alevi tänavakatete remondi hange

15. nädal

läbiviidud

4.

Liikluskorraldusvahendite (märgid, viidad) hange

17. nädal

ei

5.

Gümnaasiumi ventilatsiooniprojekti koostamine

19. nädal

Ei toimu

6.

Võimla tee 4 rajatava jalgpalliväljaku topo-geodeetiliste ja ehitusgeoloogiliste uurimistööde läbiviimise hange

20 .nädal

läbiviidud

7.

Talvine valla teede hoolduse hange

39. nädal

läbiviidud

8.

Kuksema-Järva-Jaani jalg- ja jalgrattatee ehitus

46.nädal

läbiviidud

 

Toimetaja: ILME KUKK