Riigihangete korraldamise kord

Hanke väljakuulutamine

26.11.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani alevis 15153 Peetri – Järva-Jaani tee (Pikk tn) välisvalgustuse projekteerimine ja ehitus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16.12.2015 kell 10.00 e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. LISA I - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

3. LISA II - PAKKUMUSE ESILDIS

4. LISA III - HANKELEPINGU PROJEKT

5. Lisa 1

6. Lisa 2

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

12.11.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Orina mõisa akende, uste vahetus ja traktoriklassi põranda ehitus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.11.2015 kell 10.00 e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT.

2. LISA I - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

3. LISA II - KULULOEND

4. LISA III - HANKELEPINGU PROJEKT

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

8.10.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja hanke talihooldetööde teostamiseks Järva-Jaani valla teeedel 2015-2016 talveperioodil. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.oktoober 2015 kell 10.00


Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. KARINU PIIKONNA TEEDE NIMEKIRI

3. METSTAGUSE PIIKONNA TEEDE NIMEKIRI

4. JALGSEMA PIIRKONNA TEEDE NIMEKIRI

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

28.09.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke "Järva-Jaani valla energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016-2026 koostamine", hanke viitenumber 167380

Hankedokumendid saadaval riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.10.2015 kell 11.00

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

16.09.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Katastriüksuste jagamine Järva-Jaani – Karinu kergliiklustee jaoks"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.september. E-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

LÄHTEÜLESANNE

KERGLIIKLUSTEE JOONISED (6 tk)

KIRIKUTALU MAAÜKSUSE PLAAN

Toimetaja: ILME KUKK

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

15.09.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani Gümnaasiumi vana osa vundamendi hüdroisolatsiooni ehitus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  31.juuli  2015. a. kella 10.00-ks.e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT.

2. LISA 1 - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS.

3. LISA 2 - KULULOEND.

4. LISA 3 - HANKELEPINGU PROJEKT.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

22.07.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani Gümnaasiumi keemia-füüsika klassi mööbli ost"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  28.juuli  2015. a. kella 10.00-ks.e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT.

2. LISA 1 - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

3. LISA 2 -  PAKUTAVA MÖÖBLI MAKSUMUS ARTIKLITE KAUPA

4. LISA 3 - HANKELEPINGU PROJEKT

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

2.07.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke "Järva-Jaani - Karinu jalg- ja jalgrattatee ehituse tehnilise projekti koostamine".
 
Hankedokumendid saadaval riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/ , Hanke viitenumber 164301

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

21.05.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke "Järva-Jaani Laia tn Remont".
 
Hankedokumendid saadaval riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/ , Hanke viitenumber 163289

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

21.05.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Jürisoo tee ja Võllaste tee remont"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  01.juuni  2015. a. kella 10.00-ks.e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT.

2. HANKELEPINGU PROJEKT.

3. JÜRISOO TEE.

4. KULULOEND.

5. VÕLLASTE TEE.

6. VORM 1 (VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS).

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

19.05.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani valla teede teepeenarde niitmine"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  29.mai  2015. a. kella 10.00-ks.e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

5.05.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Keskplatsi (AjaO park) kõnniteele kivisillutise paigaldus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12. mai 2015.a. kella 10.00-ks, märgusõna „ Kõnnitee pakkumus" all e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKETEADE

2. ASUKOHT KAARDIL

3. L.KUHLBERGI PINGI ASUKOHT

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

13.04.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega hanke „Järva-Jaani kultuurimaja lavavalgustusseadmete ost ja paigaldus."

Hankedokumendid leiate riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/. Hanke viitenumber 162127. Pakkumused esitada e-hanke keskkonnas 20.04.2015 kell 11.00

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

7.04.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab lihtmenetlusega riigihanke "Raamatu "Järva-Jaani vald vanadel ja uutel piltidel" trükkimine".
 
Hankedokumendid leiate riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/. Hanke viitenumber 161922. Pakkumused esitada e-hanke keskkonnas 17.04.2015 kell 11.00
Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

2.04.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani Pikk tn 64 elamu korrastusremont"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.04.2015 kell 10.00 e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

2.04.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani II kalmistu (Tornialuse kalmistu) väravatorni katuse remont"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.04.2015 kell 10.00 e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. Foto 1

3. Foto 2

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

23.03.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke "Järva-Jaani valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd"
 
Hankedokumendid leiate riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/. Hanke viitenumber 161451. Pakkumused esitada e-hanke keskkonnas 01.04.2015 kell 11.00
Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

27.02.15

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke „Tahvelarvutite kasutusrent Järva-Jaani Gümnaasiumile"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 2.märts 2015 kell 10:00.

Pakkumuse esitamise viis: digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: kool@jjaani.edu.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT.

2. HANKELEPINGU PROJEKT.

Toimetaja: ILME KUKK

Hankeplaan 2015

19.03.15

Hankeplaan  2015

 

Jrk. nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise planeeritav aeg

Märkused, täpsustused

1.

Arhiveerimistööd

4-5. nädal

läbi viidud

2.

Järva-Jaani Gümnaasiumi tahvelarvutite kasutusrent

8-10. nädal

läbi viidud

3.

Järva-Jaani Kultuurimaja lavavalgustusseadmete ost ja paigaldus

14-15. nädal

 

4.

AjaO haljasala kõnnitee tänavakividega katmine

13-14. nädal

 

5.

Suvine valla teede hooldus

13-14. nädal

 

6.

Järva-Jaani II kalmistu väravatorni katuse remont

15. nädal

 

7.

Järva-Jaani raamatu trükkimine

15. nädal

 

8.

Laia tn remont

15. nädal

 

9.

Veokite parkla projekteerimine

17. nädal

 

10.

Valla teede teeservade niitmine

19. nädal

 

11.

Järva-Jaani – Karinu kergliiklustee projekteerimine

19. nädal

 

12.

Järva-Jaani Gümnaasiumi vana osa vundamendi hüdroisolatsioon ja käsitööklassi ventilatsioon

20-21. nädal

 

13.

Järva-Jaani Gümnaasiumi keemia-füüsikaklassi sisseseade

20-21. nädal

 

14.

Talvine valla teede hooldus

39. nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

15.10.14

HANKETEADE

 

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja hanke talihooldetööde teostamiseks Järva-Jaani valla teedel 2014-2015 talveperioodil.

Kirjalikud pakkumused kinnises ümbrikus esitada hiljemalt 15.oktoobriks 2014.a. kell 10.00 Järva-Jaani Vallavalitsuse aadressile Pikk 56, 73301 Järva-Jaani, Järvamaa

 

Lisatud: Hankedokument ja lisad

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

15.09.14

HANKETEADE

Järva-Jaani Gümnaasium kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele ,,Lauaarvutite ost".

Pakkumused esitada hiljemalt 15.09.2014. a kell 10:00 Järva-Jaani Gümnaasiumi e-posti
aadressile kool@jjaani.edu.ee

Pakkumuse koostamise aluseks on lihthanke dokument.

 

Lisatud:

1. LIHTHANKE DOKUMENT

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

11.08.14

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja valla teede teepeenarde ja kraavinõlvade niitmise hanke.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.august 2014 kell 10.00 e-posti aadressil: uku@jjaani.ee

Pakkumine esitatud vastavalt hankedokumendis esitatud nõuetele.

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. LEPINGU PROJEKT

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

27.03.14

HANKETEADE

JÄRVA-JAANI VALLA MUNITSIPAALMAADE MÕÕDISTAMINE

Viieteistkümne Järva-Jaani valla omandisse taotletava katastriüksuste moodustamiseks esitada hinnapakkumine 07. aprilliks 2014.

Neist 7 maaüksust tuleb mõõdistada ja 8 vormistada plaanimaterjali alusel.

Täpsem info: majandusnõunik Reet Sarjas tel 386 3377 reet@jjaani.ee

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

26.03.14

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke „Järva-Jaani valla teede ja tänavate 2014.a suvised hooldustööd"

Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.04.2014 kell 10.00

Lisas:

1. Juhised pakkujale

2. Hankedokumendid Lisa I - VORMID

3. Teede greiderdamine 2014

4. Järva-Jaani valla teede tolmutõrje 2014

Toimetaja: ILME KUKK

Hankeplaan 2014

26.01.15

Hankeplaan 2014

Jrk. nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise aeg

Märkused, täpsustused

1.

Suvine valla teede hoolduse hange

12. nädal

 

2.

ÜF projekti omafinantseeringu laenu hange

12. nädal

 e-hange

3.

Laia tn kõnnitee taastusremondi hange

15. nädal

 

4.

Munitsipaalmaade mõõdistuse hange

15.nädal

 

5.

Valla kruusateede remondi hange

17.nädal

 

6.

Kultuurimaja toolide ostu hange

31. nädal

 

7.

Arvutite ost Järva-Jaani Gümnaasiumile hange

32. nädal

 

8.

Klassi mööbli(lauad, toolid) ost Järva-Jaani Gümnaasiumile hange

32.nädal

 

9.

Talvine vallateede hoolduse hange

41.nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

7.03.14

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja hanke valveteenuse osutamiseks Järva-Jaani Vallavalitsusele ja vallavalitsuse allasutustele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.november 2013 kell 10.00

Pakkumuse esitamise tingimused leiate Juhendist Pakkujale.

Hankedokumendid  lisas:

1. Hankedokument

2. Juhend pakkujale

3. Selgitav juhis

4. Valveteenuse osutamise LEPING

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

7.03.14

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke Järva-Jaani Gümnaasiumi uue osa ventilatsiooniprojekti koostamiseks.
 
Pakkumuse esitamise tähtaeg 14.11.2013 kell 10.00
 
Hankedokumendid lisas:
Joonised
HANKETEADE
HD Juhend pakkujale
HD Vormid
Tööettevõtuleping nr
 
Toimetaja: ILME KUKK

Hankeplaanid

19.03.14

Hankeplaan 2013

 

Jrk. nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise aeg

Märkused, täpsustused

1.

Suvine valla teede hoolduse hange

15. nädal

 

2.

Alevi tänavakatete remondi hange

17. nädal

 

3.

Gümnaasiumi vent.projekti hange

25.nädal

 

4.

Liikluskorraldusvahendite (märgid, viidad) hange

25.nädal

 

5.

Talvine vallateede hoolduse hange

41.nädal

 

 

Hankeplaan  2012

 

Jrk. nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise aeg

Märkused, täpsustused

1.

Koopiapaberi hange

4-5.nädal

läbiviidud

2.

Järva-Jaani valla ÜVK kava korrigeerimise hange

11. nädal

läbiviidud

2.

Suvine valla teede hoolduse hange

17. nädal

läbiviidud

3.

Alevi tänavakatete remondi hange

15. nädal

läbiviidud

4.

Liikluskorraldusvahendite (märgid, viidad) hange

17. nädal

ei

5.

Gümnaasiumi ventilatsiooniprojekti koostamine

19. nädal

Ei toimu

6.

Võimla tee 4 rajatava jalgpalliväljaku topo-geodeetiliste ja ehitusgeoloogiliste uurimistööde läbiviimise hange

20 .nädal

läbiviidud

7.

Talvine valla teede hoolduse hange

39. nädal

läbiviidud

8.

Kuksema-Järva-Jaani jalg- ja jalgrattatee ehitus

46.nädal

läbiviidud

 

Toimetaja: ILME KUKK