Riigihangete korraldamise kord

Hanke väljakuulutamine

17.04.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 17.04.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 185307"Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte soojatorustiku ehitustööd" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

13.04.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 06.04.2017 15:01 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 185334"Omanikujärelevalve teenuse osutamine kaugkütte soojatorustiku ehitusel" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

17.03.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 09.03.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 184057"Investeeringuobjektide omafinantseeringu katmiseks laenu võtmine" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

17.03.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 08.03.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 183930"Järva-Jaani valla teede ja tänavate suvised hooldus ja remonditööd 2017" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

15.02.17

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani vallamaja WC-de ümberehitus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.veebruar 2017.a. kella 16.00-ks, märgusõna „ WC-de ümberehitus" all. Pakkumus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@jjaani.ee

Lisatud:

HANKEDOKUMENT

Lisa 1 TÖÖDE MAHTUDE TABEL

Lisa 2 RUUMIDE PLAAN

Lisa 3 HANKELEPINGU PROJEKT

Toimetaja: ILME KUKK

Hankeplaan 2017

20.02.17

HANKEPLAAN  2017

Jrk.nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise planeeritav aeg

Märkused

1.

Vallamaja WC-de ümberehitus

8. nädal

 

2.

Investeerimislaenu võtmine

10. nädal

 

3.

Vallateede suvise remondi- ja hoolduse hange

10. nädal

 

4.

Päevakeskuse kuuri ehituse hange

11. nädal

 

5.

Kaugkütte soojatorustiku ehituse hange

11. nädal

 

6.

Soojatorustiku ehituse omanikujärelevalve hange

12. nädal

 

7.

Soojasõlmede projekteerimise-ehituse hange

15. nädal

 

8.

Võllaste suusaradade valgustuse projekteerimise-ehituse hange

16. nädal

 

9.

Järva-Jaani alevi tänavate remondi hange

17. nädal

 

10.

Vallamaja vundamendi ja fassaadi remondi hange

19. nädal

 

11.

Turvakaamerate ostu ja paigalduse hange

23. nädal

 

12.

Järve regulaatori projekteerimise hange

24. nädal

 

13.

Kalmistu müüri remondi hange

24. nädal

 

14.

Järva-Jaani – Karinu kergliiklustee maaüksuste jagamise hange

35. nädal

 

15.

Vallateede talihoolduse hange

39. nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK