Riigihangete korraldamise kord

Hanke väljakuulutamine

5.10.17

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja hanke talihooldetööde teostamiseks Järva-Jaani valla teedel 2017-2018 talveperioodil.

Lisad:

1. HANKEDOKUMENT

2. Teede piirkonnad

2.1. KARINU PIIRKONNA TEED

2.2. METSTAGUSE PIIRKONNA TEED

2.3. JALGSEMA PIIRKONNA TEED

 

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 16.oktoobriks 2017.a. kell 10.00 Järva-Jaani Vallavalitsuse aadressile Pikk 56.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

3.08.17

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Valvekaamerate ost ja paigaldus".

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.08.2017 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

HANKEDOKUMENT Märkus: 1) Hankedokument (parandatud punkt 13.3.3)

Lisa 1 VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

Lisa 2 PAKKUMUSE MAKSUMUS Märkus: Parandatud rida 4

Lisa 3 HANKELEPINGU PROJEKT

KÜSIMUSED JA VASTUSED SEOSES HANKEGA  Märkus: On lisandunud täiendavaid küsimusi

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

13.07.17

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani Päevakeskuse puukuuri ehitus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.07.2017 kell 10.00 e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

HANKEDOKUMENT

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

10.07.17

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani kirikuaia piirdemüüri restaureerimistööde I etapp"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  18. juuli  2017 a. kella 10.00-ks e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

HANKEDOKUMENT

Lisa 1 VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

Lisa 2 PAKKUMUSE MAKSUMUS

Lisa 3 PRIA HINNAPAKKUMUS

Lisa 4 LOATAOTLUS

Lisa 5 HANKELEPINGU PROJEKT

Lisa 6 Piirdeaia esikülg (foto)

Lisa 7 Varisemisohtlikus seisus piirdemüür (foto)

Lisa 8 Varisenud piirdemüür (foto)

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

27.06.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 27.06.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 188659, "Soojussõlmede projekteerimine ja ehitus" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

1.06.17

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani vallamaja vundamendi hüdroisolatsiooni ja välistreppide ehitus ning välisfassaadi renoveerimine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  08. juuni  2017. a. kella 10.00-ks e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

HANKEDOKUMENT

Lisa 1 VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

Lisa 2 TÖÖDE MAHUD JA MAKSUMUS

Lisa 3 HANKELEPINGU PROJEKT

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

29.05.17

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani valla teede teepeenarde niitmine"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  02. juuni  2017. a. kella 10.00-ks e-posti aadressil: info@jjaani.ee

HANKEDOKUMENT

Lisa HANKELEPINGU PROJEKT

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

24.05.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 24.05.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 187314, "Järva-Jaani alevi tänavate pindamine ja Reva tee remont" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

4.05.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 04.05.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 186470, "Võllaste puhke- ja virgestusala suusaradade välisvalgustuse projekteerimine ja ehitus" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

17.04.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 17.04.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 185307, "Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte soojatorustiku ehitustööd" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

13.04.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 06.04.2017 15:01 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 185334, "Omanikujärelevalve teenuse osutamine kaugkütte soojatorustiku ehitusel" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

17.03.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 09.03.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 184057, "Investeeringuobjektide omafinantseeringu katmiseks laenu võtmine" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

16.03.17

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 08.03.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 183930, "Järva-Jaani valla teede ja tänavate suvised hooldus ja remonditööd 2017" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

15.02.17

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani vallamaja WC-de ümberehitus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.veebruar 2017.a. kella 16.00-ks, märgusõna „ WC-de ümberehitus" all. Pakkumus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@jjaani.ee

Lisatud:

HANKEDOKUMENT

Lisa 1 TÖÖDE MAHTUDE TABEL

Lisa 2 RUUMIDE PLAAN

Lisa 3 HANKELEPINGU PROJEKT

Toimetaja: ILME KUKK

Hankeplaan 2017

20.02.17

HANKEPLAAN  2017

Jrk.nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise planeeritav aeg

Märkused

1.

Vallamaja WC-de ümberehitus

8. nädal

 

2.

Investeerimislaenu võtmine

10. nädal

 

3.

Vallateede suvise remondi- ja hoolduse hange

10. nädal

 

4.

Päevakeskuse kuuri ehituse hange

11. nädal

 

5.

Kaugkütte soojatorustiku ehituse hange

11. nädal

 

6.

Soojatorustiku ehituse omanikujärelevalve hange

12. nädal

 

7.

Soojasõlmede projekteerimise-ehituse hange

15. nädal

 

8.

Võllaste suusaradade valgustuse projekteerimise-ehituse hange

16. nädal

 

9.

Järva-Jaani alevi tänavate remondi hange

17. nädal

 

10.

Vallamaja vundamendi ja fassaadi remondi hange

19. nädal

 

11.

Turvakaamerate ostu ja paigalduse hange

23. nädal

 

12.

Järve regulaatori projekteerimise hange

24. nädal

 

13.

Kalmistu müüri remondi hange

24. nädal

 

14.

Järva-Jaani – Karinu kergliiklustee maaüksuste jagamise hange

35. nädal

 

15.

Vallateede talihoolduse hange

39. nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK