Riigihangete korraldamise kord

Hanke väljakuulutamine

5.10.16

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja hanke talihooldetööde teostamiseks Järva-Jaani valla teedel 2016-2017 talveperioodil. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.oktoober 2015 kell 10.00

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. LISA 1 Karinu piirkonna teed

3. LISA 2 Metstaguse piirkonna teed

4. LISA 3 Jalgsema piirkonna teed

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

27.09.16

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 27.09.2016 15:00 järgmine teade:
Hanketeade (TV02)  hanke 178710, "Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte soojatorustiku projekteerimine" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

26.09.16

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 26.09.2016 15:00 järgmine teade:
Hanketeade (TV02)  hanke 178648, "Järva-Jaani valla "Teede nimed" märkide valmistamine ja paigaldus" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

15.09.16

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgrattatee ehitusprojekti ekspertiis"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.09.2016 kell 15.00, märgusõna „Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgrattatee ehitusprojekti ekspertiis"  all e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. VORM 1 - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

3. HINNAPAKKUMUS

4. HANKELEPINGU PROJEKT

5. LISAD 16 tk

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

23.05.16

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Järva-Jaani alevi tänavate remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.05.2016 kell 15.00, märgusõna Järva-Jaani alevi tänavate remont "  all e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. Lisa 1 - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

3. Lisa 2 - KULULOEND

4. Lisa 3 - HANKELEPINGU PROJEKT

5. Lisa 4 - REMONDITAVATE TÄNAVATE SKEEM

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

16.05.16

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 13.05.2016 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 174709, "Järva-Jaani alevi parklate ehitusprojektide koostamine" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

10.05.16

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani valla teede teepeenarde niitmine"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  20.mai  2016. a. kella 10.00-ks.e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. HANKELEPINGU PROJEKT

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

20.04.16

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 20.04.2016 15:00 järgmine teade:
Hanketeade (TV02)  hanke 173823, "Väikebussi kasutusrent" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

30.03.16

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Päevakeskuse invatee ja Keskväljaku WC kõnnitee kivisillutise paigaldus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11. aprill 2016.a. kella 10.00-ks, märgusõna „ Kõnnitee pakkumus" all e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. Lisa I - TÖÖDE MAHUD JA MAKSUMUS

3. Lisa II-1 ja Lisa II-2 - PLAANID

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

24.03.16

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 23.03.2016 15:00 järgmine teade:
Hanketeade (TV02)  hanke 172825, "Järva-Jaani valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd" kohta.

Toimetaja: ILME KUKK

Hanke väljakuulutamine

3.03.16

HANKETEADE

Hanketeade (korduvhange vähendatud mahus!)

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Orina mõisa I korruse välisakende vahetus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.01.2016 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. LISA I - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

3. LISA II - KULULOEND

4. LISA III - HANKELEPINGU PROJEKT

5. LISA IV - AKENDE JOONIS
Toimetaja: ILME KUKK

Hankeplaan 2016

11.03.16

HANKEPLAAN 2016

Jrk nr

Hanke nimetus

Hanke korraldamise planeeritav aeg

Märkused, täpsustused

1.

Vallateede suvine hooldus

11.nädal

 

2.

Kruusateede remont

11.nädal

 

3.

Kivisillutis päevakeskuse ja Keskväljaku WC juurde

12.nädal

 

4.

Vallamaja serveri ruumi ventilatsiooni ehitus

12.nädal

 

5.

Bussi ost

13.nädal

 

6.

Kergliiklustee projekti ekspertiis

14.nädal

 

7.

Järva-Jaani alevi tänavate remont

15.nädal

 

8.

Kase mänguväljaku atraktsioonid

16.nädal

 

9.

Valla teede nimetuste valmistamine ja paigaldus

18.nädal

 

10.

Järva-Jaani järve regulaatori remondi projekt

18.nädal

 

11.

Võllaste parkla + kergliiklustee

19.nädal

 

12.

Võllaste suusaradade valgustus

19.nädal

 

13.

Maamõõdistustööde hanked

20. ja 36.nädal

 

14.

Kalmistu müüri remont

20.nädal

 

15.

Parklate projektid

21.nädal

 

16.

Soojustrassi projekteerimis-ehitushange

23.nädal

 

17.

Valvekaamerate ost ja paigaldus

23.nädal

 

18.

Koopiapaberi ost

36.nädal

 

19.

Vallateede talvine hooldus

39.nädal

 

 

Toimetaja: ILME KUKK