« Tagasi

Soojamajanduse arengust alevi põhjaosas

 

Soojamajanduse areng alevi põhjaosas

Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte arendamisel astusime suure sammu kaasaegse soojamajanduse arendamise suunas. Septembri lõpuks valmis kaugküttetorustike pikendus Järva-Jaani lasteaia ja hostelini. Lisaks loodi ühendusvalmidus veel kahele hoonele, loodavale Järva-Jaani muuseumide keskuse hoonele (Lai tn 1) ja perspektiivsele planeeritavale munitsipaalüürimajale (Lai tn 2). Toasooja toodab AS E-Piim Tootmine hakkepuidul töötav katlamaja, mille kaugküttetorustike abil oli juba varem ühendatud, gümnaasiumihoone, võimla ja Orina mõisahoone. Nüüd lisandusid siis varasemalt elektriküttel töötanud lasteaed ja põlevkiviõliküttel töötanud hostel. Kaugküttetorustik ehitati läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu struktuurifondide toetuse (50%) kaasabil ja Järva-Jaani valla omavahendite (50%) arvelt. Valminud torustiku pikkuseks on 504 m, ehitas AS Magma, ehituse maksumuseks kujunes koos käibemaksuga 118 456 eurot, kogu projekti maksumuseks koos projekteerimise ja omanikujärelevalve teostamisega 130 123 eurot.

Tagamaks tõrgeteta ja soojakadudeta  kütmine, rekonstrueerisime valla omavahendite arvelt täielikult ka kolm soojasõlme (lasteaias, hostelis ja E-Piim katlamajas). Töid teostas AS Napal ja tööde kogumaksumuseks kujunes 86 394 eurot.

 

Uku Talvik

abivallavanem

  Katlamaja soojasõlm

  Torustiku ehitus