« Tagasi

19. oktoobril kell 12.00 Järva-Jaani Päevakeskuses eakatele liiklejatele liiklusohutuse koolitus

Eakatele liiklejatele suunatud liiklusohutuse koolitus!

 

JÄRVA-JAANI PÄEVAKESKUSES

19. oktoobril 2017 kell 12,00

 

Kuidas tagada eakate inimeste ohutus liikluses?

 

 

1.      Koolituse ajaline kestus on 90 minutit. Koolitus sisaldab arutelusid ja loengut ning praktilisi nõuanded. Loengu keel on eesti keel.

 

2.      Koolitus on mõeldud eakatele inimestele, kes on veel piisavalt vitaalsed, et osaleda igapäeva liikluses, kuid vajavad abi ja toetust areneva liikluskeskkonna muutustega toimetulekul. Grupi soovitatav minimaalne suurus 20 inimest, maksimaalne osalejate arv ei ole piiratud.

 

3.      Koolituse läbiviijad on: Toivo Õnneleid ja Jana Õnneleid ( ÕNNELEID LIIKLUSKOOL)

 

4.      Liikluskoolituse teemad:

·  Lühiülevaade Eesti liiklusest, ülevaade maakonnas toimunud õnnetustest ja nende põhjustest.

·  Jalakäija, sõitja ja jalgratturina liikluses. Mõisted: jalakäija, juht. Jalakäija, sõitja ja jalgratturi põhilised liiklusreeglid. Praktilised nõuanded eakatele igapäevaseks liiklemiseks.

·  Tähtsamad 01.07.2011 kehtima hakanud liiklusseaduse muudatused: ülekäigurada/ülekäigukoht, jalakäija ja jalgratturi seisukohalt.

•   Millistele nõuetele peab vastama kasutatav jalgratas. Ülevaade jalgratturi turvavarustusest ja selle kasutamine.

•   Praktiline õppus helkuri vajalikkusest. Helkuri tööpõhimõte, ülevaade erinevatest helkuritest, millal ja kuidas helkurit kanda. Erinevate helkurite näidiste tutvustamine.

•   Praktiline õppus turvavarustuse õigeks  ja tõhusaks kasutamiseks.

 

Koolituse teoreetilist poolt toetab PowerPoint esitlus teemakohaste piltide ja videoklippide demonstreerimiseks. Sissejuhatuses tehakse ülevaade Eestis ja antud regioonis eakate inimestega toimunud liiklusõnnetustest. Kaardistame koos võimalikud ohud liikluses eakate inimeste vaatenurgast. Püüame leida üheskoos lahendusi ohtude vältimiseks. Koolitus sisaldab näiteid reaalelust.

 

Arutleme, kuidas pimeda ajal ennast paremini nähtavaks muuta ja miks on see vajalik. Viime läbi praktilised tegevused helkuritega, mille käigus selgitame välja kvaliteetsed ja vähem kvaliteetsed helkurid. Jagame praktilisi nõuandeid, kuidas on võimalik paremini tagada eakate ohutust liikluses. Demonstreerime erinevaid jalgratastele mõeldud valgustusseadmeid. Praktilised tegevused turvavöö stendil õppimaks kasutama turvavarustust õigesti ja efektiivselt.

 

5.      Koolituse tulemusena eeldame, et eakate inimeste teadmised liiklusohutuse valdkonnas täienevad, osatakse paremini ära tunda võimalikke ohte liikluses ja ollakse paremini motiveeritud enda ohutuse tagamisel.

 

Info ja registreerimine Päevakeskuses ja/ või tel 5349 4346 Ines Kurvits