Vallavara valitsemise kord

Videokaamerate paigaldamise alade ja kohtade määramine

Järva-Jaani valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded