Arvete saatmine e-arvetekeskuse kaudu

25.11.16

Arved (makse saaja Järva-Jaani Vallavalitsus):

Saata XML-formaadis arved otse meie operaatorile Omniva AS või PDF-formaadis e-posti aadressile: jjaani@e-arvetekeskus.eu

 

Toimetaja: ILME KUKK

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Järva-Jaani vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise kord ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

2017. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

Järva-Jaani valla 2017. aasta täpsustatud eelarves kulude jaotuse kinnitamine

Järva-Jaani valla 2017. aasta lisaeelarve (I) vastuvõtmine

2017. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

2017. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

2017. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

2017. a vallaeelarvesse sihtotstarbeliste eraldiste lisamine

Järva-Jaani valla 2017. aasta eelarves kulude jaotuse kinnitamine

Järva-Jaani valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

VALLA EELARVE EELNÕU 2017

13.12.16
Eelarve 2017 eelnõu
Lisa 1 KOONDEELARVE
Lisa 2 Põhitegevuse tulud
Lisa 3 Põhitegevuse kulud
SELETUSKIRI valla 2017 eelarve eelnõule
 
Toimetaja: ILME KUKK