JÄRVA-JAANI ALEVI LAI TN 17 KINNISTU DETAILPLANEERING

12.01.17
JÄRVA-JAANI ALEVI LAI TN 17 KINNISTU DETAILPLANEERING
 
1. 31.03.2011 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 11 "Järva-Jaani alevi Lai tn 17 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

 

2. Joonis 3

3. Joonis 4

4. Joonis 5

5. Joonis 6

6. Seletuskiri

7. Põhijoonis

8. Tehnovõrkude joonis

Toimetaja: ILME KUKK

VÕLLASTE PUHKE- JA VIRGESTUSALA DETAILPLANEERING

12.01.17

VÕLLASTE PUHKE- JA VIRGESTUSALA DETAILPLANEERING

1. 27.05.2010 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 23 "Võllaste puhke- ja virgestusala detailplaneeringu kehtestamine"
 
2. Asendiplaan
 
3. Tugijoonis
 
4. Põhijoonis
 
5. Rein Sanderi märkused Võllaste detailplaneeringu kohta
 
6. Vootele Partsi ettepanek ja selle tagasivõtmine
 
7. Võllaste puhke- ja virgestusala detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll
 
8. Seletuskiri
 
Toimetaja: ILME KUKK

JÄRVA-JAANI ALEVI LAI TN 23 JA JAANI TN 6 MAA-ALA DETAILPLANEERING

12.01.17
JÄRVA-JAANI ALEVI LAI TN 23 JA JAANI TN 6 MAA-ALA DETAILPLANEERING
 
1. 29.12.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 60 "Järva-Jaani alevi Lai tn 23 ja Jaani tn 6 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine"
 
2. Kooskõlastused
 
3.  Avaliku areutelu protokoll ja osavõtjad
 
4. Põhijoonis
 
5. Sihtotstarbed
 
6. Tugiplaan
 
7. Välistrassid
 
8. Seletuskiri
 
Toimetaja: ILME KUKK

JÄRVA-JAANI ALEVI KESKVÄLJAKU MAA-ALA DETAILPLANEERING

12.01.17
JÄRVA-JAANI ALEVI KESKVÄLJAKU MAA-ALA DETAILPLANEERING
 
1. 26.11.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 53 "Järva-Jaani alevi Keskväljaku maa-ala detailplaneeringute kehtestamine"

 

2. Avaliku arutelu protokoll ja osavõtjad

3. Illustratsioon

4. Ida Regionaalse Maanteeameti kooskõlastus

5. Ida Regionaalse Maanteeameti kiri

6. Seletuskiri

7. Põhijoonis

 
Toimetaja: ILME KUKK

JÄRVA-JAANI ALEVI KALDA TN 56 MAA-ALA DETAILPLANEERING

11.01.17
JÄRVA-JAANI ALEVI KALDA TN 56 MAA-ALA DETAILPLANEERING
 
1. 26.02.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 8 "Järva-Jaani alevi Kalda tn 56 katlamaja maa-ala ja lasteaia Jaanilill maa-ala detailplaneeringute kehtestamine"

 

2. Asendiplaan

3. Põhijoonis

4. Seletuskiri

5. Tehnovõrkude joonis

Toimetaja: ILME KUKK

JÄRVA-JAANI ALEVI LASTEAED JAANILILL MAA-ALA DETAILPLANEERING

11.01.17
JÄRVA-JAANI ALEVI LASTEAED JAANILILL MAA-ALA DETAILPLANEERING
 
1. 26.02.2009 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 8 "Järva-Jaani alevi Kalda tn 56 katlamaja maa-ala ja lasteaia Jaanilill maa-ala detailplaneeringute kehtestamine"

 

2. Asendiplaan

3. Seletuskiri

4. Tehnovõrkude joonis

Toimetaja: ILME KUKK