Kantseleiteenuste hindade kehtestamine

10.01.17

08.11.2011 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 252 "Kantseleiteenuste hindade kehtestamine"

Toimetaja: ILME KUKK

Elukohateade

Raieloa taotlus

Kaevetöö loa blanketid

Avaldus tee sulgemiseks

Avaldus munitsipaaleluruumi üürimiseks

Hauaplatsi kasutusleping

Avaldus enampakkumisel osalemiseks