Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 vastuvõtmine

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016 – 2023 eelnõu on parandus- ja täiendusettepanekute tegemiseks kättesaaadav ning teave avalike arutelude toimumise aegade ja kohtade kohta

20.06.16

 

"Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016 – 2023" eelnõu on

 

1) parandus- ja täiendusettepanekute tegemiseks kättesaadav:

 

  1. valla veebilehel: http://jjaani.kovtp.ee/uldinfo
  2. valla kantseleis
  3. Järva-Jaani Raamatukogus
  4. Karinu Raamatukogus

 

20. juunist kuni 17. augustini 2016. a

 

2) parandus- ja täiendusettepanekute esitamise tähtpäev on

 

19. august 2016. a.

 

3) esitatud ettepanekute avalikud arutelud toimuvad

 

23. augustil 2016. a. kell 18:00

Jalgsema külamajas

 

24. augustil 2016. a. kell 18:00

Karinu külamajas

 

25. augustil 2016. a. kell 18:00

Järva-Jaani vallamaja II korruse saalis

 

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Vallavolikogu Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll 16.05.2016 nr 4

27.05.16

Päevakorrapunkt nr 1

1. Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2026

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2015-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine

5.05.16

Järva-Jaani Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 13 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2015-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine"

Lisa: HINNANG Järva-Jaani valla arengukava täitmisele 2015. aastal

 

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine

Järva-Jaani valla energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016- 2026

20.04.16
Lisas: Järva-Jaani valla energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016- 2026
Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2015-2023 eelnõu on parandus- ja täiendusettepanekute tegemiseks kättesaadav ja teave avalike arutelude toimumisaegade ning kohtade kohta

27.04.17
Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine

12.01.17

Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine

09.06.2015 Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 172 "Järva-Jaani valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023 eelnõude avalikustamine"

Lisa 1 JÄRVA-JAANI VALLA ARENGUKAVA EELNÕU aastateks 2015 - 2023

Lisa 2 JÄRVA-JAANI VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015 - 2023

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaaani valla arengukava aastateks 2014-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine

12.01.17

30.04.2015 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 14 "Järva-Jaani valla arengukava aastaks 2014 - 2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine"

Lisa HINNANG Järva-Jaani valla arengukava täitmisele 2014. aastal

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2014-2023 eelnõu

16.10.14
Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla arengukava 2013-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine

12.01.17
27.03.2014 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 13 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2013 - 2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine"
Lisa HINNANG Järva-Jaani valla arengukava täitmisele 2013. aastal
 
Toimetaja: ILME KUKK

Valla arengukava 2013-2023 eelnõu

12.01.17
Valla arengukava 2013-2023
Valla arengukava on olnud arutusel järgmistes vallavolikogu komisjonides:
Järva-Jaani Vallavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll 05.04.2013 nr 1
Järva-Jaani Vallavolikogu Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 16.04.2013 nr 1
 
27.06.2013 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 23 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2013 - 2023 eelnõu avalikustamine"
Lisa JÄRVA-JAANI VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2013 - 2023 EELNÕU

 

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2012-2023 vastuvõtmine