AMETNIKUD

8.02.16

JÄRVA-JAANI VALLAVALITSUS

Pikk 56

Järva-Jaani

73301 Järva maakond

 

Avatud: esmaspäev - neljapäev 8.00 - 17.00, reede 8.00 -  16.00

            lõuna 12.00 - 12.45

 

Alates 01.01.2016

Teenistusgrupid,

teenistuskohtade nimetused

Teenistuskohtade jaotus ameti- või töökohtadeks

Teenistus-kohtade koormus

Ametiasutuse juht/

ametiasutuse juhi asetäitja

 

 

Abivallavanem

ametnik

1,0

Tippspetsialistide teenistuskohad

 

 

Vallasekretär

ametnik

1,0

Majandusnõunik

ametnik

1,0

Sotsiaal-haridusnõunik

ametnik

1,0

Keskkonnanõunik

ametnik

1,0

Pearaamatupidaja

ametnik

1,0

Keskastme spetsialistid

 

 

Sekretäri abi

ametnik

1,0

Nooremspetsialistid ja teenindavad teenistuskohad

 

 

Raamatupidaja

ametnik

0,75

Ametiasutuse ametikohtade koormus

 

7,75

Sotsiaalhooldustöötaja

töötaja

1,0

Koristaja

töötaja

0,5

Ametiasutuse töökohtade koormus

 

1,5

AMETIASUTUSE TEENISTUSKOHTADE KOORMUS KOKKU

 

9,25

 

Toimetaja: ILME KUKK

Arto Saar

vallavanem 

haridus: kõrgharidus (bakalaureus) - ärijuhtimine (2003)

Tel: 386 3377, 525 7373 

arto@jjaani.ee

Vastuvõtt: esmaspäev 10.00 - 12.00

Uku Talvik 

haridus: kõrgharidus - põllumajanduse mehhaniseerimine (1982)

Tel: 386 3377, 505 0218

uku@jjaani.ee

Marine Vanna

haridus: üldkeskharidus (1977), kutseharidus - kaubandus (1978), valla- ja linnasekretäri kutsetunnistus (1997)

Tel: 386 3377

marine@jjaani.ee

Kaja Reinberg

haridus: rakenduskõrgharidus - raamatupidamine (2005)

Tel: 386 3331

kaja@jjaani.ee

Maarika Mändla

haridus: kõrgharidus (magister) - sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (2008)

Tel: 386 3231

maarika@jjaani.ee

Vastuvõtt: esmaspäev 10.00 - 12.00 ja 13.00 - 14.00

Mariliis Pajula

haridus: kõrgharidus (magister) - tööstusökoloogia (2016)

Tel: 386 3377

keskkond@jjaani.ee

Mari Maltis

haridus: kõrgharidus (magister) - maakorraldus (tehnikateaduse magister) (2015)

Tel: 386 3231

majandus@jjaani.ee

Ilme Kukk

haridus: kesk-eriharidus - raamatupidamine (1981)

Tel: 386 3377

ilme@jjaani.ee

Abiteenistuja

Maire Bluum

haridus: üldkeskharidus, kutseharidus - kaubandus (1982)

Tel: 386 3231

maire@jjaani.ee

Abiteenistuja

Eha Pilvik

koristaja