Abivallavanema ametijuhend

27.04.17

AMETNIK

Abivallavanem

UKU TALVIK

Toimetaja: ILME KUKK

Vallasekretäri ametijuhend

27.04.17

AMETNIK

Vallasekretär

MARINE VANNA

Toimetaja: ILME KUKK

Pearaamatupidaja ametijuhend

27.04.17

AMETNIK

Pearaamatupidaja

KAJA REINBERG

Toimetaja: ILME KUKK

Sotsiaal- ja haridusnõuniku ametijuhend

16.01.17

AMETNIK

Sotsiaal- ja haridusnõunik

MAARIKA MÄNDLA

Toimetaja: ILME KUKK

Keskkonnanõuniku ametijuhend

25.09.17

AMETNIK

Keskkonnanõunik

MARILIIS PAJULA

Toimetaja: ILME KUKK

Majandusnõuniku ametijuhend

5.02.16

AMETNIK

Majandusnõunik

MARI MALTIS

Toimetaja: ILME KUKK

Sekretäri abi ametijuhend

5.02.16

AMETNIK

Sekretäri abi

ILME KUKK

Toimetaja: ILME KUKK

Sotsiaalhooldustöötaja ametijuhend

5.02.16

ABTEENISTUJA

Sotsiaalhooldustöötaja

MAIRE BLUUM

Toimetaja: ILME KUKK